SIDPOP - Döntéstámogató eszköz a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok kezelése területén. Esettanulmány: Maros Vízrajzi Medence

A projekt állapotára vonatkozó sajtóközlemény

A 2015. május – 2016. szeptember közötti időszakban a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem, valamint partnerei, a Norvégiai Élettudományi Egyetem és a Magnum SRL megvalósítják a SIDPOP projekt – Segédeszköz a tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok menedzsmentjének terén hozott döntések céljából. Esettanulmány: Maros vízgyűjtő medence nevű, RO04 Program - Veszélyes anyagok mennyiségének csökkenése a 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmus keretén belül támogatott projektet.

A projekt keretén belül a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem kifejlesztett egy olyan laboratóriumot, melynek nagy teljesítményű felszerelései révén a természetben és az állati szövetekben előforduló, tartósan megmaradó szerves (POP) szennyezőanyagokat lehet vizsgálni. Ehhez tartozik egy mobil laboratórium is. Sőt, a norvég partnerekkel együttműködve kidolgozásra került a felszíni vízi ökoszisztémákban fellelhető szerves szennyezőanyagok megfigyelését és felmérését szolgáló metodológiai útmutató és munkaleírás is. A megfelelő kompetenciájú szakemberek a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetemen megszervezett képzéseken, valamint a norvégiai szaklátogatások során tettek szert a megfelelő tudásra. A nagyszebeni képzésekre ellátogattak a vízgazdálkodással és a környezetvédelemmel foglalkozó hatóságok képviselői is.

Megfelelő szerkezetű adatbázis készült a Maros folyó vízgyűjtő medencéjében fellelhető vízi ökoszisztémák POP-szennyezéseinek felméréséről. Az adatbázis a következő adatcsoportokat tartalmazza: POP-szennyeződés mértéke a vízben, kőzetekben és állai szövetben (halak, makro-gerinctelenek). Az adatbázis szerkezete munkaműhelyek során véglegesítődött, melyen részt vettek a potenciális kedvezményezettek (Környezetvédelmi Hatóság, Maros Vízgazdálkodási Hatóság, Vízgazdálkodási Szolgálat stb.) képviselői is.

A vízi, kőzeti és állati szövetből származó mintavételek a Maros folyó vízgyűjtő medencéjének középső és alsó szakaszán már megtörténtek, következik a felső szakaszon megvalósítandó mintavétel.

A következő hónapokban a Maros folyó vízgyűjtő medencéjében fellelhető vízi ökoszisztémák POP-koncentrátumának felmérése következik, melyet az eredmények értelmezése, valamint a kártalanítási és begyűjtési eljárás modellezése követ. Ugyanakkor nyomtatásra és közzétételre kerül az emberi egészségre és a vízi ökoszisztémákra hatással levő, tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról szóló tanulmány, illetve a felszíni vízi ökoszisztémákban előforduló szerves szennyezőanyagok megfigyelését és felmérését szolgáló metodológiai útmutató. Mindezek célja az emberi egészségre és a környezetre mért hatás csökkentése.

A 4.455.637,00 lej értékű projekt célja a veszélyes hulladékokat és vegyszereket érintő témakörökben történő döntéshozatalt elősegítő eljárás támogatása, a tartósan megmaradó organikus szennyezőanyagok menedzsmentjének területén meghozásra kerülő döntések segédeszközének létrehozásával. A projektről részletesebb leírást a www.sidpop.ro honlapon találnak, vagy kommunikációs felelőstől, Ioana Baboi-tól a ioana.baboi@magnumevent.com címen, illetve Angela Bănăduc projektmenedzsertől kérhetnek az angela.banaduc@ulbsibiu.ro címen.

Finanszírozók