SIDPOP - Döntéstámogató eszköz a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok kezelése területén. Esettanulmány: Maros Vízrajzi Medence

A projekt keretében foglalt tevékenységek

Az 1. tevékenység
A projekt lebonyolításához szükséges felszerelések, anyagok és szolgáltatások beszerzése

Ennek a tevékenységnek a keretében a projekt tevékenységeinek lebonyolításához szükséges felszerelések és szolgáltatások kerülnek beszerzésre, amely tevékenységek a segédeszköz fejlesztésével kapcsolatosak a szerves szennyező anyagok menedzsmentjének terén hozott döntések céljából.

A 2. tevékenység
A nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem személyzetének oktatása és képzése az állati szövetekben végrehajtott tartósan megmaradó szerves szennyező anyag- (továbbiakban: POP) elemzések végrehajtási módszertanában

Ennek a tevékenységnek a keretében a Lucian Blaga Egyetem személyzeteés a Norvég Élettudományi Egyetem műszaki személyzete megszerkesztik az elemzési eljárásokat és a tanfolyam segédanyagait.

Továbbá a nagyszebeniLucian Blaga Egyetem laboratóriumi személyzete tanulmányi látogatást tesz az oslói partner laboratóriumábanaz állati szöveteken végrehajtott POP elemzési módszerek és felszerelésekbetanítása céljából.

A3. tevékenység
A segédeszköz megszerkesztése a tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok menedzsmentjének terén hozott döntések céljából.

Ennek a tevékenységnek a keretében egy egyedi screening típusú mintavételezési kampány folyik, az adatok elemzési és értelmezési eljárásai kerülnek megvalósításra a begyűjtött minták elemzése céljából és egy megfelelő formátumú adatbázis lesz létrehozva a POP vízben, üledékekben és állati szövetekben mért koncentrációi közötti kapcsolatok modellezése céljából valamint a szennyező anyagok környezetbe való kibocsátásainak és koncentrációi közötti kapcsolatok modellezése céljából. Az adatbázisok a kapott elemzések eredményeit tartalmazzák.

A 4. tevékenység
A tartósan megmaradó szerves vegyületekre vonatkozó matematikai tanulmányok, módszertanok és modellek valamint a vízi ökoszisztémák szennyezési térképének kidolgozása a Maros vízgyűjtő medencéjében

Ennek a tevékenységnek a keretében kidolgozásra kerül:
1 vizsgálat a POP vízi ökoszisztémákra és az emberi egészségre mért hatásáról,
1 módszertani útmutató a tartósan megmaradó szerves vegyületekkel való szennyezés felügyeletének és menedzsmentjének céljából, matematikai modellek a kibocsátási szabványok és a környezetvédelmi előírások összehangolásáért a fellelt POP csoportok kapcsán és a felszíni vízi ökoszisztémák szennyezési GIS térképének kidolgozása a Maros vízgyűjtő medencéjében

Az 5. tevékenység.
Népszerűsítés, informálás, kommunikáció és terjesztés

  • Ennek a tevékenységnek a keretében történik a projekt népszerűsítése, informálása, kommunikációja és terjesztése
  • a projekt 1 indítási konferenciája és 1 bezáró konferenciája
  • A projekt promóciós anyagai kerülnek megszerkesztésre (banner, ideiglenes és állandó tábla, szórólapok, prospektusok, stb.)
  • A projekt promóciós kampánya fut TV-reklámok szerkesztésével, a helyi televízióban való sugárzásával, közösségi médiában való népszerűsítésével (FB, LinkedIn, Twitter), nyomtatott anyagok terjesztésével
  • 1 informáló szeminárium kerül megrendezésre a projekt előrehaladásáról az érdekelt szervezetekkel (Környezetvédelmi Ügynökség, Vízgazdálkodási Rendszer, Megyei Tanács, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Megyei Kirendeltsége, Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal, környezetvédelmi civil szervezetek)
  • Négy workshop lebonyolítása az érdekeltekkel (Környezetvédelmi Ügynökség, Vízgazdálkodási Rendszer, Megyei Tanács, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Megyei Kirendeltsége, Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal, környezetvédelmi civil szervezetek)
  • Egy legjobb gyakorlati útmutató megszerkesztése
  • Egy projektről szóló weboldal megszerkesztése

Finanszírozók