SIDPOP - Döntéstámogató eszköz a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok kezelése területén. Esettanulmány: Maros Vízrajzi Medence

RO04 Program - Veszélyes anyagok mennyiségének csökkenésére a 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmus által (EEA Grants)

A SIDPOP projekt a RO04 Program - Veszélyes anyagok mennyiségének csökkenésére a 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmus által (EEA Grants) lett finanszírozva.

A program általános célkitűzései

RO04 Program - Veszélyes anyagok mennyiségének csökkenésének támogatja a 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmust a vegyi anyagok és a veszélyes hulladékok által környezetre mért negatív hatások megelőzéséért. A program célkitűzése, eredményei és mutatói tükrözik az európai és nemzeti szinten nemrégiben elfogadott stratégiák céljait és prioritásait és cselekvési terveit.

A program specifikus célkitűzései

A program célja, hogy támogassa a felelős közintézmények vegyi anyagokra és veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályainak és európai stratégiáinak végrehajtását és alkalmazását. Továbbá a program célja, hogy javítsa a környezetben fellelhető veszélyes anyagok felügyeletét, a végső cél a betegségek és a vegyi anyagok és a veszélyes hulladékok emberi egészségre és a környezetre mért hatásainak megelőzése.

A RO04 Program várható eredményei és teljesítményei

A RO04 program várt eredménye a vegyi anyagokra és veszélyes hulladékokra vonatkozó EU jogszabályok alkalmazási és végrehajtási kapacitásának növelése a következő eredményekkel:

  • A vegyi anyagok és a veszélyes hulladékok terén a döntéshozatal folyamatában a támogatás megerősítése a vegyi anyagokra és veszélyes hulladékra vonatkozó jogszabályok ismeretének és a tapasztalatainak növelése által (a döntéshozatalt támogató eszközök fejlesztése által, mint például nyilvántartások, adatbázisok, információs csererendszerek, eljárások, tájékoztatók, a környezetre és az emberi egészségre való kitétel forgatókönyvei, az egészségre és a környezetre vonatkozó veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatértékelési módszerek, számos állami intézményeknek kifejlesztett tanulmányok);
  • A vegyi anyagokra és veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályokra vonatkozó ismeretek és tapasztalatok fejlesztése a környezet és egészségügy vizsgálatában és a vegyi anyagok és veszélyes hulladékok jogi terén dolgozó személyzetnek szánt képzések szervezése által, a vegyi anyagok és veszélyes hulladékok hatásairól szóló felvilágosító kampányok szervezése által

Programadományozó Partner: norvég Környezetvédelmi Ügynökség

Nemzeti kapcsolati pont: Európai Uniós Források Minisztériuma

Programvégrehajtó: Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium

A RO04 program 2009-2014 költségvetése: 11.764.706 EUR

További információk:

Finanszírozók