Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ştiri

!

ÎN ATENŢIA studenţilor grupului ţintă - proiect POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!"


Stimaţi studenţi, avem 2 rugăminţi:
1. studenţii care NU au completat chestionarul legat de stagiul de practică sunt rugaţi să-l completeze;
2. în cazul în care sunteţi angajaţi sau vă angajaţi, vă rugăm să cereţi o adeverinţă din care reiese statutul dvs de angajat (NU contează nr de ore sau că sunteţi angajat pe perioadă determinată sau nedeterminată). Proiectele cu stagii de practică au de îndeplinit diverşi indicatori (unul dintre indicatori fiind angajabilitatea studenţilor).
Vă dorim vacanţă plăcută în continuare!

În numele echipei de implementare a proiectului:
Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
Expert informare, recrutare şi stagii practică
13.08.2020

 • Lista studenţilor (după contestaţii) ce au susţinut testarea EOS poate fi consultată aici

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  04.08.2020

 • Lista studenţilor ce au susţinut testarea EOS poate fi consultată aici

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  03.08.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor grupului ţintă - proiect POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!"


  Au fost actualizate arhivele cu convenţii de practică http://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/proceduri.html veţi găsi cele 3 documente necesare:

  La aceeaşi adresă veţi găsi o arhivă în care sunt convenţiile de practică precompletate (denumirea firmei, numele studentului/studenţilor ce vor efectua practica în firma respectivă). În arhivă găsiţi un fişier "citeste.txt" unde găsiţi informaţii privind completarea documentelor.
  Convenţiile sunt numerotate în; ordine crescătoare şi vor avea denumirea firmei în care faceţi practică.
  Dacă mai mulţi studenţi efectuează practica în aceaşi firmă, se vor tipări numai 2 exemplare!
  Convenţiile pentru Continetal Automotive şi Fritzmeier Engineering vor fi duse de noi.

  Pentru lămuriri suplimentare: cristian.matran@ulbsibiu.ro

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  30.06.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie, anii II, III, IV


  Internship online prin Tehnologii Microsoft Cloud şi Inteligenţă Artificială


  În urma acordului de parteneriat dintre Fundaţia EOS – Educating for an Open Society (partener Microsoft), cu sediul în Timişoara şi Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Centrul de Transfer Cunoaştere HPI-ULBS înregistrat la ULBS cu nr. 2188 din 04.06.2020, studenţii şi masteranzii facultăţilor de Inginerie şi de Ştiinţe din cadrul ULBS pot beneficia de stagii de practică sub forma unor cursuri de certificare gratuită în tehnologii Microsoft Cloud (Azure) şi Inteligenţă Artificială.

  Cursul/urile de certificare este self-paced şi pot fi făcute oricând studenţii au timp şi doresc. Este 100% online şi nu presupune logarea la o anumită ora sau zi.

  Durata celor 4 cursuri oferite online este următoarea:

  1. Azure Fundamentals – 10 ore
  2. Microsoft 365 Fundamentals – 4,5 ore
  3. Microsoft Dynamics – 12 ore
  4. Power Platform – 3 ore

  Studenţii pot să aleagă un singur curs sau să le facă pe toate 4 şi apoi să decidă pentru care din aceste cursuri doresc să susţină certificarea competenţelor dobândite. Domeniile de competenţă pentru fiecare din cele 4 cursuri/certificări însoţesc acest mesaj.

  Metodologia de aplicare

  1. Studenţii completează dosarul de Grup ţintă (GT) şi ataşează o copie a cărţii de identitate (CI). Acesta este disponibil la adresa http://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/downloads/formulare_inregistrare. (NU TIPĂRIŢI! Trimiteţi fişierele pdf după completare)
   Dosarul completat este trimis pe mail dlui şef lucr.dr.ing. Matran Cristian, cristian.matran@ulbsibiu.ro
  2. Validarea dosarului de GT
  3. Studenţii completează dosarul de consiliere în cariera profesională, disponibil la adresa http://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/downloads/dosar_consiliere_ulbs.zip. (NU TIPĂRIŢI!Trimiteţi fişierele pdf după completare)
   Dosarul completat este trimis pe mail dnei Paul Monica paul_moni2006@yahoo.com
  4. Studenţii se înscriu la cursurile de certificare în Inteligenţă Artificială şi Tehnologie Cloud Azure oferite de Microsoft prin accesarea link-ului https://www.eos.ro/inregistrare-acc/
  5. După parcurgerea acestor paşi se trimite un mesaj persoanei de contact prin care se anunţă finalizarea înscrierii.

  Persoana de contact este dl. şef lucr.dr.ing. Matran Cristian, cristian.matran@ulbsibiu.ro

  Observaţia 1: La finalizarea cursului/cursurilor, EOS Romania va oferi fiecărui student ULBS un certificat doveditor care să ateste parcurgerea respectivului curs/uri. În plus, cei mai buni studenţi care dobândesc certificarea vor putea participa la un bootcamp de o săptămână în care vor învăţa despre Tehnologii Microsoft Cloud şi Inteligenţă Artificială şi vor lucra cu experţi în domeniu pentru dezvoltarea unor proiecte / idei de afaceri (sperăm faţă în faţă).

  Observaţia 2: Primii 25 de studenţi din anii II, III sau IV (studii de licenţă) din Facultatea de Inginerie care finalizează cu certificare cursul/cursurile alese vor primi un bonus financiar de 800 de lei acordat prin intermediul proiectului POCU/90/6.13/6.14/107027 „Practica din facultate – succes în carieră!” derulat de către Facultatea de Inginerie.


  Documente suport  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică

 • ÎN ATENŢIA studenţilor grupului ţintă - proiect POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!"


  În cadrul proiectului „PRACTICA DIN FACULTATE – SUCCES ÎN CARIERĂ!” , în perioada 15 mai 2020 - 28 iulie 2020 are loc activitatea "Organizarea concursurilor profesionale".

  Activitatea are ca obiectiv premierea studenţilor care s-au remarcat pe parcursul efectuării instruirilor practice în laboratoarele facultăţii de Inginerie, precum şi în mediul on-line.

  Astfel, ca o recunoaştere a eforturilor depuse pe perioada de efectuare a instruirilor practice s a decis recompensarea studenţilor cu cele mai bune rezultate.

  Se vor acorda trei premii şi o menţiune:

  I. Desfăşurarea concursului

  Concursul cuprinde 5 probe (câte una pentru fiecare tip de instruire - Prototipare/ CNC/ Cinetostatica şi Dinamică/ Robotică/ TIC). Acestea se vor desfăşura prin intermediul Classroom-ului/ Google Hangouts Meet.

  Fiecare expert instruire practică va posta tematica şi subiectele practice ce trebuiesc rezolvate.

  Fiecare probă va fi notată de la 1 la 10.

  După încheierea tuturor probelor de concurs se calculează, pentru fiecare participant, media generală de concurs ca medie ponderată, calculată cu două zecimale, fără rotunjire a tuturor probelor.

  II. Calendarul de desfăşurare a activităţii

  Sesiunele de informare sunt realizate prin intermediul Classroom-ului https://classroom.google.com/u/0/c/MTM1MjI4ODg1Mzc4, codul clasei 4dchf36
  precum şi de către experţii care efectuează instruirile practice.

  Vă aşteptăm!

  Anunţ prezentare: A4.2 Organizare concursuri seria a II a

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică

 • ÎN ATENŢIA studenţilor grupului ţintă - proiect POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!"


  La adresa http://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/proceduri.html veţi găsi cele 3 documente necesare:

  La aceeaşi adresă veţi găsi o arhivă în care sunt convenţiile de practică precompletate (denumirea firmei, numele studentului/studenţilor ce vor efectua practica în firma respectivă). În arhivă găsiţi un fişier "citeste.txt" unde găsiţi informaţii privind completarea documentelor.
  Convenţiile sunt numerotate şi vor avea denumirea firmei în care faceţi practică.
  Dacă mai mulţi studenţi efectuează practica în aceaşi firmă, se vor tipări numai 2 exemplare!
  Convenţia pentru Continetal Automotive şi Fritzmeier Engineering va fi dusă de noi.

  Pentru lămuriri suplimentare: cristian.matran@ulbsibiu.ro

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  05.06.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie, anul IV


  La adresa https://grants.ulbsibiu.ro/proiectpractica107027/downloads/practica_2020.zip a fost publicată arhiva cu convenţii de practiă  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  05.06.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor grupului ţintă - proiect POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!"


  Datorită condițiilor actuale create de infecţia cu SARS-CoV2, o parte a partenerilor de practică și-au declinat disponibilitatea de a accepta studenţi pentru efectuarea stagiului de practică.

  În acest context, facem apel la dumneavoastră de a încerca să ne ajuta&$355;i în găsirea de noi locaţii de practică. Pentru firme este mai uşor să primească 1-2 studenţi.  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  19.05.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor grupului ţintă - proiect POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!"


  Începând cu data 15 mai 2020, toate activităţile derulate în cadrul proiectului sunt reluate.

  Instruirile practice din cadrul proiectului (Robotică, Prototipare, CNC, Cinetostatica, TIC) se vor desfășura în regim on-line.  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  19.05.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor grupului ţintă - proiect POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!"


  În perioada 01 aprilie - 14 mai 2020, toate activităţile derulate în cadrul proiectului vor fi suspendate. Instruirile practice din cadrul proiectului (Robotică, Prototipare, CNC, Cinetostatica, TIC) se vor relua din 15 mai 2020.

  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  24.03.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor grupului ţintă - proiect POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!"


  Activităţile prevăzute pentru datele 17.03.2020, 08.04.2020, 21.05.2020, în sala IM218, se amână până la o dată ulterioară  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  12.03.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor grupului ţintă - proiect POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!"


  În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie a ULBS, în perioada 12 martie - 22 martie 2020, toate activităţile derulate în cadrul universităţii care implică aglomerări de persoane (cursuri, seminarii, laboratoare) se vor desfăşura în mediul on-line. Instruirile practice din cadrul proiectului (Robotică, Prototipare, CNC, Cinetostatica, TIC) se vor susţine, având în vedere că acestea se desfăşoară cu max 5 studenţi/grupă. Activitatea de consiliere cu titlul "Cum să te prezinţi la un interviu" din 17 martie va fi reprogramată.

  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  12.03.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor grupului ţintă - proiect POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!"


  În datele 17.03.2020, 08.04.2020, 21.05.2020, în sala IM218, începând cu ora 16 va avea loc o nouă şedinţă de consiliere cu titlul "Cum să te prezinţi la un interviu".  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  06.03.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie, anii IV, III, II


  Luni, 09.03.2020, în sala IM218, între orele 12-15 va avera loc o noua sesiune de promovare a proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  06.03.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie, anii IV, III, II


  Luni, 02.03.2020, în sala IM218, între orele 12-15 va avera loc o noua sesiune de promovare a proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  25.02.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie, anii IV, III, II


  Miercuri, 26.02.2020, în sala IM218, între orele 12-15 va avera loc o noua sesiune de promovare a proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  19.02.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie, anii IV, III, II


  Miercuri, 19.02.2020, între orele 12-15, în sala IM218 va avera loc o noua sesiune de promovare a proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  17.02.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie, anii IV, III, II


  Luni, 13.01.2020, între orele 12-14, în sala IM218 va avera loc o noua sesiune de promovare a proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  06.01.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie, anii IV, III, II


  Luni, 06.01.2020, între orele 12-14, în sala IM218 va avera loc o noua sesiune de promovare a proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  03.01.2020

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie, anii IV, III, II


  În perioada 02.12.2019 - 20.12.2019 vor avea loc sesiuni de promovare şi prezentare a proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".

  Întâlnirile se vor desfăşura în sala IM 218, conform programului:

 • Luni - 9-12
 • Marţi - 12-14
 • Joi - 9-12
 • Mai multe detalii obţineţi aici.  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  02.12.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie


  Marţi, 19.11.2019, orele 12-16 va avea loc şedinţa de promovare şi prezentare a proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".

  Întâlnirile se vor desfăşura în sala IM 109.  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  14.11.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie


  Marţi, 05.11.2019, orele 12-16 va avea loc şedinţa de promovare şi prezentare a proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".

  Întâlnirile se vor desfăşura în sala IM 109.  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  01.11.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie


  Vineri, 01.11.2019, orele 12-15 are loc prezentarea proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".

  Întâlnirile se vor desfășura în sala IM218.  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  01.11.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie


  Luni, 28.10.2019, orele 10-13 şi marţi, 29 oct 2019 are loc prezentarea proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".

  Întâlnirile se vor desfășura în sala IM218.  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  24.10.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie


  Joi, 10 oct 2019 are loc prezentarea proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".

  Întâlnirea se va desfășura în data de 10.10.2019, între orele 16-19, în sala IM218.  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  09.10.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie


  În perioada 1-7 oct 2019 are loc prezentarea proiectului POCU 107027 și înscrirea studenţilor doritori în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!".

  Întâlnirile vor avea loc în perioada 01.10.2019 - 07.10.2019, între orele 9-12, în sala IM218.  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  01.10.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor din grupul ţintă POCU 107027


  A fost publicată analiza statistică privind desfăşurarea stagiului de practică în cadrul proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate - suuces în carieră!" (link)  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  20.09.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor Facultăţii de Inginerie


  Începând cu 2 sept 2019 are loc înscrirea în grupul ţintă al proiectului POCU 107027 - "Practica din facultate – succes în carieră!". Activităţile în care sunt implicaţi studenţii sunt: - consiliere profesională privind cariera; - instruiri practice în Robotică/Prototipare/CNC/TIC/Cinetostatica sistemelor mecanice care vă ajută să acumulaţi mai multe competenţe pentru stagiul în companie. În urma instruirilor primiţi un Certificat. Aceste instruiri au loc în laboratoarele facultăţii de Inginerie. La sfarşitul anului univ 2019-2020, toţi cei care au efectuat instruri pot participa la un concurs cu premii (premiul I - 1600 lei, II - 1200 lei, III - 1000 lei, menţiune - 800 lei). - stagiu de practică în companiile partenere, de ex. Continental, Marquardt, Kromberg, SNR, Wenglor, Fritzmeier, Kendrion, Takata, Star Assembly etc. La finalizarea stagiului se primeşte o subvenţie de 800 lei. În acest an grupul ţintă este de 130 studenţi. Vă rog să mai popularizaţi şi dvs.

  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  02.09.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"


  1. Făcând parte dintr-un proiect cu Fonduri Europene - Raportul de practică (vedeţi template ataşat) se predă echipei proiectului si NU tutorelui dvs de an!

  NU DESCĂRCAŢI NIMIC DE PE SITE-UL FACULTĂŢII! FOLOSIŢI TEMPLATE-UL ATAŞAT! (link)

  Raportul se scoate la imprimantă şi va fi pus intr-un dosar. Toate Rapoartele de practică vor fi trimise spre validare.

  2. Colocviul de practică, are loc în 29, 30, 31 iulie 2019, ora 15, sala IM 218 pentru cei care au început stagiul din 8 iulie.

  3. Cei care au început stagiul din 15 iulie sau vor începe ulterior acestei date (de ex. Bilstein, Marquardt), colocviul are loc în 4 sept 2019, ora 12, sala IM 218 ca să putem trece în 5 septembrie notele în UMS. Să NU aveţi restanţe.

  4. Cand veniţi la colocviu, să aduceţi listat un extras de cont (IBAN) pe numele dvs. Vă rugăm NU trimiteţi prin mail.

  5. Vă rugăm să faceţi poze de la locul de practică, iar la colocviu să le aduceţi pe stick.

  6. Cei 10 studenţi care NU au ridicat materialele promoţionale (tricou, stick, rucsac, caiet practică) sunteţi aşteptaţi să le ridicaţi. Programul este luni- vineri între orele 13-15.  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  17.07.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"
  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  05.07.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"


  Prezentarea la firmă pentru începerea stagiului de practică se va face astfel::
  Partenerul de practică Ora prezentării
  Luni, 08.07.2019
  S.C. 3D Est S.R.L. 8.00
  S.C. Amplexor S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Grupo Antolin S.R.L. 8.00
  S.C. Ausy Technologies S.R.L. 10
  S.C. Brandl-Ro S.R.L. 9.30
  S.C. CON-A S.R.L. 9
  S.C. Continental S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Flaro Prod S.R.L. 8.00
  S.C. Fritzmeier S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Guhring S.R.L. 8.30
  S.C. Hometex S.R.L. 8.00
  S.C. IFM Efector S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Istrate Invest S.R.L. 9.00
  S.C. Kromberg & Schubert ME S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Logistream International S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Marquardt S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Mihaliv S.R.L. 9.00
  S.C. NTN-SNR S.R.L. 9.00
  S.C. NTT Data S.R.L. 9.00
  P.F.A. Cristea 8.00
  S.C. Polycontact Hermannstadt S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Revivo S.R.L. 8.00
  S.C. Service Conf S.R.L. 8.00
  S.C. SIMEA S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Star Assembly S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Takata Sibiu S.R.L. 8.00
  S.C.M. Tehnica Nouă 8.00
  S.C. Thyssenkrupp-Bilstein S.R.L. Anunţă compania
  S.C. Transcom S.A. 8
  S.C. Tursib S.A. 8
  S.C. wenglor electronic innovation lito SCS Anunţă compania


  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  05.07.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"


  Una din activităţile obligatorii ale proiectului este şi activitatea A2.2. Desfăşurarea şi monitorizarea stagiilor de practică în intreprinderi/companii. În primul vă precizăm că, în toate planurile de învăţământ există disciplina "Practică" care durează 3 săptămani (90 ore). Stagiul de practică se va desfăşura în perioada 08.07.2019-28.07.2019.
  Pâană atunci, în cadrul acestei activităţi, au loc următoarele subactivităţi:
   - completarea de către dvs a Fisei Aplicantului unde veţi selecta la ce companie participaţi la interviu. Cei care Nu au completat formularul, pot accesa link-ul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNFfX2viem5IC8ad3PbHYP2Is-xkLH3nGES-PyKGdoSKZLIg/viewform ;
   - trimiterea CV-urilor la companiile partenere de practică atunci când primiţi mail de la noi;
   - participarea dvs. la interviurile planificate de către companii;
   - selecţia studenţilor pentru stagiul de practică/internship. Aceasta este realizată de companie;
   - încheierea convenţiilor individuale - student - facultate - companie;
   - desfăşurarea şi monitorizarea stagiului de practică
   - colocviu de practică - fiecare student trebuie să realizeze un Raport de practică
  Notă: Doar după finalizarea acestor subactivităţi primiţi subvenţia în valoare de 800 lei. Toţi cei 130 de studenţi din grupul ţintă trebuie să efectueze stagiul de practică. Sunt prevăzute subvenţii pentru toţi studenţii înscrişi în proiect.
  Astfel, în lunile aprilie şi mai veţi fi chemaţi la interviu. Cei de la Continental au început interviurile din luna martie.
  Pentru cei care doresc un stagiu de practică la Polycontact, interviul cu dânşii mai are loc şi mâine 23 aprilie 2019, între orele 12-14, în sala IM 217.
  Vă aşteptăm!

  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  22.04.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"


  În urma prezentării locurilor de practică şi a vizitei la sediul firmei Polycontact Hermannstadt, aceştia vor organiza în data de 22.04.2019 şi 23.04.2019 câte o sesiune de interviuri pentru practică/internship. Interviurile vor avea loc în sala IM217, începând cu ora 12.00.
  CV-urile pot fi trimise pe adresa hr@polycontact.ro sau pot fi aduse la momentul susţinerii interviului.

  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  18.04.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"


  În urma prezentării locurilor de practică, compania Polycontact Hermannstadt organizează în data de 18.04.2019 o vizită de studiu la firmă. Pentru a putea organiza transportul de la Facultatea de Inginerie la Polycontact, dus - întors vă rugăm să completaţi tabelul ataşat cu datele dvs.

  Cu stimă,

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  10.04.2019

 • În ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"


  În cadrul proiectului „PRACTICA DIN FACULTATE – SUCCES îN CARIERĂ!”, în perioada 10.04.2019 - 9.06.2019 va avea loc activitatea "Organizarea concursurilor profesionale".

  Activitatea are ca obiectiv premierea studenţilor care s-au remarcat pe parcursul efectuării instruirilor practice. Astfel, ca o recunoaştere a eforturilor depuse pe perioada de efectuare a instruirilor practice s-a decis recompensarea studenţilor cu cele mai bune rezultate.

  Se vor acorda trei premii şi o menţiune:

 • Premiul I, în valoare de 1600 lei;
 • Premiul II în valoare de 1400 lei;
 • Premiul III în valoare de 1200 lei;
 • Menţiune în valoare de 800 lei.
 • I. Desfăşurarea concursului

  Concursul cuprinde 5 probe (câte una pentru fiecare tip de instruire - Prototipare/ CNC/ Cinetostatica şi Dinamică/ Robotică/ TIC).

  Fiecare probă va fi notată de la 1 la 10 .

  După încheierea tuturor probelor de concurs se calculează, pentru fiecare participant, media generală de concurs ca medie ponderată, calculată cu două zecimale, fără rotunjire a tuturor probelor. Pentru asigurarea transparenţei, evaluarea va fi realizată în prezenţa participanţilor.

  II. Calendarul de desfăşurare a activităţii

 • Sesiuni de informare a GT: 10 aprilie 2019 – 24 aprilie 2019
 • Icirc;nscrierea participanţilor: 15 aprilie 2019 – 25 aprilie 2019, în sala IM 218, L, M, M, J, V între orele 9-12
 • Consultaţii: 6 mai 2019 – 24 mai 2019
 • Desfăşurarea concursului propriu-zis: 27 mai 2019 – 6 iunie 2019
 • Afişarea rezultatelor, premierea studenţilor: 7 iunie 2019
 • Prima sesiune de informare are loc luni, 15 aprilie 2019, ora 9.50 în sala IM 218.

  Vă aşteptăm!

  Tematică

  Procedură acordare premii

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  10.04.2019

 • ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE INGINERIE


  Echipa de implementare a proiectului cu denumirea "Practica din facultate - succes în carieră vă invită miercuri, 17.04.2019, ora 14.00, în sala IE 101 pentru prezentarea companiei S.C.Kromberg&Schubert România Me S.R.L., a programului de stagii de practic/internship şi a criteriilor de selecţie.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  10.04.2019

 • ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE INGINERIE


  Echipa de implementare a proiectului cu denumirea "Practica din facultate - succes în carieră vă invită miercuri, 27.02.2019, ora 14.00, în sala IE 102 pentru prezentarea companiei Marquardt şi a programului de stagii de practic/internship.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  Expert informare, recrutare şi stagii practică
  22.02.2019

 • STIMAŢI STUDENŢI AI FACULTĂŢII DE INGINERIE


  În cadrul acţiunilor proiectului POCU cu titlul „Practica din facultate – succes în carieră”, firma wenglor electronic innovation lito SCS oferă 5 locuri de practică. Sunt căutaţi studenţi de la specializările Calculatoare, Tehnologia Informaţiei, Ingineria Sistemelor Multimedia, Electronică, Electromecanică.
  În principal, studenţii căutaţi vor desfăşura activităţi de programare. Doritorii sunt rugaţi să aducă un CV (semnat şi datat) în format Europass la sala IM 218, conform programului:
 • Luni: 09 - 12;
 • Marţi: 09 - 12;
 • Miercuri: 10 - 12;
 • Vineri: 10 - 12
 • sau poate fi transmis în format electronic (semnat şi datat) pe adresa cristian.matran@ulbsibiu.ro

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  08.02.2019

 • În atenţia studenţilor Facultăţii de Inginerie

  Marţi, 05.02.2019, începând cu ora 14.00, în sala IM 405, va avea loc o nouăa sesiune de înscriere înscriere a studenţilor în grupul ţintă a proiectului POCU cu titlul "Practica din facultate - succes în carier&259;"

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  01.02.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"

  Echipa proiectului a demarat căutarea de companii pentru efectuarea stagiului de practică/internship.
  Au fost trimise scrisori de intenţie şi purtate discuţii cu următoarele companii:

 • - Continental Automotive
 • - Marquardt
 • - Kromberg
 • - Wenglor
 • - NTN-SNR
 • Vor fi convenţii de practică şi cu aceştia.
  Au fost încheiate convenţii cu : Kendrion, Fritzmeier, Flaro, Policontact, Joyson Safety Systems (ex. Takata), Tehnica Nouă, Tursib.

  A fost încheiată convenţie de practică şi cu Bertrandt Sibiu. Astăzi a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii companiei. Aceştia doresc în prima fază programatori. Noi am discutat şi pentru locuri pe partea tehnică.
  Cei care doriţi să efectuaţi stagiul de practică (pe programare) la dânsii, sunteţi trimite un mail la adresele cristian.matran@ulbsibiu.ro sau marinela.inta@ulbsibiu.ro . Interviul va avea loc în perioada 4-15 feb. 2019 (data exactă va fi transmisă ulterior.

  Notă: Sunt dispuşi pentru intership.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  29.01.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"

   Sâmbătă, 26 ianuarie 2019, orele 10-14 în sala IM 407 are loc o nouă întâlnire privind consilierea de grup
   Luni, 28 ianuarie 2019, între orele 10-14, în sala IM 415 are loc o nouă întâlnire privind consilierea individuală a studenţilor înscrişi în grupul ţintă.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  10.01.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"

  Marţi, 15 ianuarie 2019, orele 08-12,Joi, 17 ianuarie 2019, între orele 16-20, în sala IM 407 are loc o nouă întâlnire privind completarea chestionarelor de consiliere profesională şi vocaţională a studenţilor înscrişi în grupul ţintă.
  Vineri, 18 ianuarie 2019, între orele 12-16, în sala IM 415 are loc o nouă întâlnire de consiliere individuală.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  10.01.2019

 • În atenţia studenţilor Facultăţii de Inginerie

  În cadrul acţiunilor proiectului POCU cu titlul „Practica din facultate – succes în carieră”, Miercuri, 09.01.2018 ora 12, în sala IM 109 a Facultăţii de Inginerie, are loc o nouă sesiune de prezentare şi de înscriere în grupul ţintă


  Joi, 10.01.2019, între orele 08-12, în sala IM 218 se vor completa formularele de înscriere în grupul ţintă.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  07.01.2019

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"

  Joi, 10 ianuarie 2019 şi luni, 14 ianuarie 2019, între orele 16-20, în sala IM 407 are loc o nouă întâlnire privind consilierea individuală studenţilor înscrişi în grupul ţintă.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  07.01.2019

 • ÎN ATENŢIA, studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"

  Luni, 07 ianuarie 2019, între orele 16-20, în sala IM 407 are loc o nouă întâlnire privind consilierea profesională şi vocaţională. Vor fi completate chestionarele de consiliere de către studenţii proaspăt înscrişi în grupul ţintă.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Sef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  18.12.2018

 • ÎN ATENŢIA, studenţilor înscrişi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"

  Sâmbătă, 15 decembrie2018, ora 9, în sala IM 407 are loc o nouă întâlnire privind consilierea profesională şi vocaţională. Vor fi completate chestionarele de consiliere de către studenţii proaspăt înscrişi în grupul ţintă, vor fi analizate şi interpretate chestionarele studenţilor înscrişi la întâlnirea anterioară.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  10.12.2018

 • În atenţia studenţilor Facultăţii de Inginerie

  În cadrul acţiunilor proiectului POCU cu titlul „Practica din facultate – succes în carieră”, joi, 06.12.2018 ora 16.00-20.00, în sala IM 405 a Facultăţii de Inginerie, are loc o nouă sesiune de prezentare şi de înscriere în grupul ţintă

  În datele

   07 decembrie 2018, între orele 8-12,
   10 decembrie 2018, între orele 12-16,
   11 decembrie 2018, între orele 8-12,
  în sala IM 218 va avea loc sesiunea pentru completarea chestionarelor privind înscrierea în grupul ţintă

  Sâmbătă, 8 decembrie2018, ora 9, în sala IM 407 are loc o nouă întâlnire privind activitatea de consiliere profesională şi vocaţională. Se va prezenta rolul şi importanţa consilierii, vor fi completate chestionarele de consiliere.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran
  03.12.2018

 • ÎN ATENŢIA, studenţilor înscriși în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"
  Vineri, 7 noiembrie 2018, ora 14, în sălile IM 405 şi 415 are loc o nouă întâlnire de consiliere profesională şi orientare în cariera dvs. profesională. Cei din lista atașată sunteţi aşteptaţi de către echipa de implementare a proiectului pentru interpretarea rezultatelor.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran

 • În cadrul acţiunilor proiectului POCU cu titlul „Practica din facultate – succes in cariera”, joi, 01.11.2018 ora 14.00, în sala IM 405 a Facultăţii de Inginerie, echipa de management şi implementare a proiectului va prezenta activităţile propuse studenţilor.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran

 • ÎN ATENŢIA studenţilor înscriși în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"
  Marţi, 10 octombrie 2018, ora 14, în sala IM 405 are loc o nouă întâlnire de consiliere profesională şi orientare în cariera dvs profesională – completarea chestionarelor, iar peste 2 săptămâni va fi întâlnire pentru analiza şi interpretarea chestionarelor.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran

 • IN ATENŢIA,studenţilor înscrisi în grupul ţintă al proiectului "Practica din facultate – succes în carieră!"
  Luni, 3 octombrie 2018, ora 14, în sala IM 407 are loc întâlnirea privind activitatea de consiliere profesională şi vocaţională. În cadrul întâlnirii se va prezenta rolul şi importanţa consilierii profesionale și vocaționale, se vor completa chestionarele de consiliere.

  În numele echipei de implementare a proiectului:
  Şef lucr.dr.ing. Cristian Matran