Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul principal al proiectului

Facilitarea și îmbunătățirea procesului de inserție pe piața muncii, dezvoltarea cunosțintelor și a aptitudinilor tehnice prin desfășurarea unui program de practică însoțit de instruire și de consiliere vocațională și profesională pentru 260 de studenți înmatriculați în învățământul tehnic superior și dezvoltarea a minim 10 parteneriate cu potențiali angajatori.


Obiective specifice