Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Partener implementare

LTL Documentary SRL Alba IuliaLTL Documentary SRL este furnizor de formare profesională a adulţilor deţinând 14 acreditări conform standardelor ANC, este autorizat ca operator de date cu caracter personal, în baza notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Din luna martie 2012 este certificat în Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001:2008 pe activitatea principală 8559 - Alte forme de &icitc;nvăţământ n.c.a. De asemenea deţine acreditare de prestări servicii de informare şi consiliere pe piaţa muncii, de mediere a muncii pe piaţa internă.
Aplicarea unui sistem de management de calitate şi realizarea unui management eficient al resurselor umane a contribuit la îneplinirea şi depăşirea tuturor indicatorilor asumaşi în cadrul contractelor înheiate.
Partenerul are expertiza necesară în domeniul dezvoltării resurselor umane şi gestionării de fonduri nerambursabile, probată prin 7 proiecte POSDRU (5 titular şi 2 partener) finalizate cu succes în care au fost consiliate peste 2.500 persoane şi formate peste 2.300 persoane.
Partenerul va asigura implementarea activităţilor de consiliere şi orientare în carieră, consiliere vocaţionala şi formare profesională (acreditată ANC)

Contact partener

Adresa poştală:
Municipiul Alba Iulia, România,
Str. Tudor Vladimirescu nr. 18, birou 8,
judeţul Alba, cod poştal 510095,

Telefon/Fax: 0258811495 / 0258811495
Adresa e-mail: office@ltldocumentary.ro
Pagina Web: www.ltldocumentary.ro