Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Acasă

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului Practica din facultate – succes în carieră!
Contract POCU/90/6.13/6.14/107027
 
Contract POCU/90/6.13/6.14/107027 Practica din facultate – succes în carieră! Pentru studenții grupului țintă, proiectul își propune formarea de competențe în vederea creșterii șanselor de angajare prin stagii de practica adaptate. Pe parcursul proiectului, studenții vor beneficia de servicii de orientare în carieră, consiliere vocațională și profesională pe lângă activități de îmbunătățire a aptitudinilor practice. Astfel, vor fi incheiate parteneriate cu agenti economici, posibil viitori angajatori ai studenților din grupul tintă. Studenții vor beneficia si de instruira practica în domeniul roboticii, a prototipării, mașinilor cu comandă numerica, competente TIC. Participarea la activitătile proiectului este deschisă tuturor studentilor, indiferent de rasa, etnie, sex, domiciliu sau varsta.