SIDPOP - Döntéstámogató eszköz a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok kezelése területén. Esettanulmány: Maros Vízrajzi Medence

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017. január 27-én, a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetemen megtartásra került a SIDPOP - Segédeszköz a tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok menedzsmentjének terén hozott döntések céljából. Esettanulmány: Maros vízgyűjtő medence projekt zárókonferenciája, a projekt a SEE 2009-2014 Finanszírozási Mechanizmus által, a RO04 - Veszélyes anyagok csökkentése Program keretén belül került finanszírozásra.

A rendezvényen részt vett: a Külföldi Források Hozzáférési Igazgatóságának igazgatója, Marisanda Pîrîianu, a Környezetvédelmi Minisztérium küldöttségének élén, mint Programvezető, a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem (ULBS) vezetősége, a Norvégiai Élettudományi Egyetem, Oslo (NMBU) projektpartnereinek képviselői, valamint a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok menedzsmentjének területén politikákat kidolgozó adminisztratív rendszerek képviselői - a Maros Vízgyűjtő Medencéjének ügykezelő Igazgatósága, az Országos Halászati Hatóság, Környezetvédelmi Ügynökségek, Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóságok stb.

A 4.455.637 lej összértékű projekt a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem Tudományok Kara által, a Norvégiai Élettudományi Egyetemmel és a SC Magnum SRL vállalattal partnerségben került megvalósításra, 2015 májusa - 2017 februárja közötti időszakban, fő célkitűzése a kémiai anyagok és veszélyes hulladékok terén hozott döntések kidolgozási folyamatának támogatása egy segédeszköz kidolgozása által, amely a lassan lebomló szerves szennyező anyagokra (POP) vonatkozó menedzsment döntéseinek meghozatalát segíti.

A projekt eredményei megszilárdítják a kémiai anyagokra és veszélyes hulladékokra - lassan lebomló szerves szennyező anyagokra (POP) vonatkozó Európai Uniós stratégiák és jogszabályok gyakorlatba ültetéséért és alkalmazásáért felelős hatóságok és közintézmények képességét a következők által: labor létesítése a POP anyagoknak a környezetben és az állati szövetekben meglévő koncentrációjának vizsgálatára. Ez a laboratórium nagy teljesítményű, utolsó generációs berendezésekkel ellátott, és a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően került összeállításra; a POP vizsgálat végzése tekintetében magas képzettségben részesülő emberi erőforrás fejlesztése – az ULBS öt szakértője végzett szakmai gyakorlatot az NMBU egyetemen, és másik tizenegy romániai szaklaboratóriumban dolgozó szakértő vett részt a POP vizsgálati módszereiről szóló képzési tanfolyamon, amelyet az ULBS szervezett; módszertani útmutatás és munkaprotokoll kifejlesztése a POP anyagoknak a kontinentális vízi ökoszisztémákban való felmérése és megfigyelése érdekében, amelyek mintavételi módszereket, a POP anyagoknak az üledékben, vízben és vízi organizmusok szöveteiben való azonosítására és mennyiségi meghatározására irányuló módszereket foglalták magukba; a Maros vízgyűjtő medencéjében meglévő POP szennyezettségre vonatkozó georeferenciális adatbázis létrehozása - különböző osztályú POP anyagok koncentrációja a vízben, üledékben és vízi organizmusokban (makroszkopikus gerinctelenek és halak); a POP anyagok szétszóródási, felhalmozódási és biomagnifikációs folyamatainak mintázása a Maros vízgyűjtő medencéjében.

Kidolgozásra és közlésre kerültek a következők: Tanulmány a POP anyagoknak a kontinentális vízi ökoszisztémákra és emberi egészségre gyakorolt hatásáról; Módszertani útmutató – A folyóvíz típusú ökoszisztémákban jelen lévő lassan lebomló szerves szennyező anyagok felmérése és megfigyelése.
A projekthez kapcsolódó további információk tekintetében a következő személyekhez fordulhat: Angela Bănăduc - Projektmenedzser, telefonszám: 0731.013.045/ e-mail cím: angela.banaduc@ulbsibiu.ro, illetve Ioana Baboi – Kommunikációért Felelős Személy, e-mail cím: ioana.baboi@magnumevent.com.

A SEE támogatásokról szóló további információk a www.eeagrants.org és www.eeagrants.ro oldalon elérhetőek.