SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

PRESSE MELDING

Avslutnings konferansen for prosjektet SIDPOP -Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av vedvarende organiske miljøgifter. Kasusstudie: Hydrografiske Bassenget Mureș ble organisert 27. januar 2017 på „Lucian Blaga" Universitetet fra Sibiu. Prosjektet er finansiert av EØS midlene 2009-2014 som en del av Programmet RO04 - Reduksjon av miljøgifter.

På konferansen deltok: Marisanda Pîrîianu - Direktør for Avdelingen for Eksterne Midler, som ledet delegasjonen fra Miljø Departementet (Program operatør), ledelsen av „Lucian Blaga" Universitetet fra Sibiu (ULBS), representanter av samarbeidspartnerne i prosjektet fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), samt representanter av institusjoner med ansvar i gjennomføring av lovverket for forvaltning av persistente organiske miljøgifter: Vann Basen Administrasjon Mures, Nasjonal Departementet for Fiskeri og Havbruk, Organisasjoner for miljøbeskyttelse, Fylkes direktorater for landbruk og distriktsutvikling etc.

Prosjektet, med en total verdi på 4,455,637 Lei, er iverksatt av „Lucian Blaga" Universitetet fra Sibiu, Fakultet for vitenskap, i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og S.C. Magnum S.R.L. i perioden mai 2015 – februar 2017. Prosjektet har som mål å øke støtten til beslutningsprosessen angående kjemikalier og farlig avfall ved å utvikle et støtteverktøy for beslutninger i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter (POP).

Prosjektets resultater støtter kapasiteten til offentlige myndigheter og institusjoner ansvarlige for gjennomføring av strategier og EUs regelverk om kjemikalier og farlig avfall - persistente organiske miljøgifter (POP) gjennom:
- utvikling av et laboratorium for analyse av POP konsentrasjon i miljøet og dyre vev. Laboratoriet har moderne utstyr av siste generasjon og er organisert i henhold til internasjonale standarder.
- utvikling av høyt kvalifiserte menneskelige ressurser til å analysere POP. Fem spesialister fra ULBS har gjennomgått kurs i NMBU og elleve andre spesialister fra spesialiserte laboratorier i Romania har dratt nytte av et kurs om analysemetoder for miljøgifter holdt i ULBS.
- utvikling av en metodologisk guide og arbeids protokoller for vurdering og oppfølging av miljøgifter i kontinentale akvatiske økosystemer, som inkluderer metoder for prøvetaking, identifisering og kvantifisering metoder av miljøgifter i sedimenter, vann og vev fra akvatiske organismer.
- en geografisk database på POPs forurensning i Mures elva - ulike klasser av POP-konsentrasjoner i vann, sediment og vannlevende organismer (fisk og makro virvelløse dyr)
- modellering av sprednings prosesser, akkumulering og biologisk amplifikasjon av miljøgifter i akvatiske økosystemer i Mures elva.

De følgende studiene ble gjennomført og publisert: Studie om virkningen av persistente organiske miljøgifter på kontinentale akvatiske økosystemer og menneskers helse; Metodisk Guide - Evaluering og oppfølging av organiske miljøgifter i økosystemer av ferskvann type.

For mer informasjon om prosjektet, kan du ta kontakt med Angela Bănăduc – Prosjekt Manager på telefon nummeret 0731.013.045/ e-post angela.banaduc@ulbsibiu.ro eller Ioana Baboi – Ansvarlig for kommunikasjon, på e-post ioana.baboi@magnumevent.com.

For mer informasjon om EØS midlene, se www.eeagrants.org og www.eeagrants.ro.