Rezultate

2010

  1. Articole publicate în reviste indexate BDI
    1. Între filistinism și neo-estetism. Categoria esteticului în critica britanică actuală, în „Transilvania”, serie nouă, anul XXXIX (CXV), nr. 9, septembrie 2010, pp. 72-75.
    2. (Re)Politicizing the “National Poet”. Methodology and ideology in Eminescu’s readings after 1990, în „Transilvania”, serie nouă, anul XXXIX (CXV), nr. 10, octombrie 2010, pp. 10-13.
    3. Politicile ficțiunii în critica lui Toma Pavel, în „Philologica Jassyensia”, nr. 2, 2010 (în curs de apariție).
  2. Studii publicate în volumele unor conferințe internaționale
    1. Metodologie şi ideologie în critica românească din perioada naţional-comunismului (1965-1989). Câteva considerații generale, în Iulian Boldea (ed.), Comunicare, context, interdisciplinaritate, Editura Universității „Petru Maior”, Târgu-Mureș, 2010 (în curs de apariție).