Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile în proiectul Smart Innobusiness

 1. Taxe pentru înființarea de întreprinderi*
 2.  Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
  1. Cheltuieli salariale
  2. Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
  3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori)
 3.  Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite:
  1. Cheltuieli pentru cazare
  2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu
  3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, între gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării)
  4. Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării
 4. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
 5. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor
 6. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
 7. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
 8. Utilități aferente funcționării întreprinderilor
 9. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor
 10. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor
 11. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor
 12. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor
 13. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor
 14. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor
 15. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor
 16. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor
  1. Prelucrare de date
  2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice
  3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic
  4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
 17. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *