Acte necesare

✔Cererea de înscriere

✔Cartea/buletinul de identitate, în termen de valabilitate, în copie (pe care persoana va scrie Conform cu originalul și va semna)

✔Formularul de înregistrare în grupul țintă

✔Declarația privind evitarea dublei finanțări

✔Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

✔Adeverință care să ateste calitatea de student al ULBS

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *