REZUMAT

Prin intermediul PROMESED ne propunem elaborarea şi implementarea unui program de educaţie timpurie psihomotrică la nivelul unui eşantion reprezentativ pentru populaţia preşcolară a municipiului Sibiu, având ca principale obiective:
evaluarea potenţialului psihomotric al preşcolarilor
elaborarea programelor de intervenţie pe grupe de vârstă
derularea unor module pentru specializarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar, în direcţia amintită
desfăşurarea unor activităţi de informare şi consiliere a părinţilor
diseminarea rezultatelor
PROMESED urmăreşte de asemenea, identificarea şi nominalizarea unor strategii de intervenţie cu adresabilitate către cadrele didactice din învăţământul preprimar şi primar, dar şi către părinţi şi copii, în procesul de tranziţie al acestora din urmă de la grădiniţă la şcoală
Scopul proiectului este pe de-o parte, îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei preşcolare cu impact social pe termen mediu şi lung, iar pe de altă parte, creşterea randamentului şi a performanţelor şcolare ale acesteia

Buget