INSTITUTIA COORDONATOARE

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024, România
Tel: 0-(269) 21.60.62
Fax: 0-(269) 21.78.87
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
Web: http://www.ulbsibiu.ro

AUTORITATEA CONTRACTANTA

CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME-CNMP
Adresa: Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Etaj. 3, Cam.321
Sector 1, Bucureşti
Email: office@cnmp.ro
Web: http://www.cnmp.ro