Despre Proiect

PROMESED se încadrează în aria tematică a cercetării socio-economice şi umaniste, în direcţia asigurării managementului calităţii educaţiei, urmărind obiective specifice ale dezvoltării aptitudinilor copiilor pentru viaţă în cadrul sistemului educaţional, formarea iniţiala si continuă a resurselor umane din domeniul educaţiei, corelarea sistemului educaţional din România cu cel european, respectarea şi implementarea prevederilor Consiliului Europei cu privire la respectarea drepturilor copilului.

Premise

Asigurarea unei dezvoltări psihomotrice optime a copiilor preşcolari privind schema corporala, conştiinţa propriului corp, lateralitatatea, echilibrul, coordonarea, agilitatea, precizia şi stabilitatea mişcărilor, simţul ritmului, aprecierea oportunităţii acţiunilor în diferite momente, reprezintă o condiţie determinantă a succeselor şcolare ulterioare şi a unei adaptări optime la viata şcolară şi socială:

“Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school.- Albert Einstein ”