Prezentarea mentoratului în sistemul de învățământ din Israel (26.07.2021)

Jacov Sobovitz-Universitatea din Ierusalim, Israel, Yasser Abu Ras-College of Sakhnin, Israel

15.00 - 19.00
Online

Data: 26.07.2021
Interval orar: 16.00-20.00
Susținut de: PROF. JACOV SOBOVITZ, PROF. YASSER ABU RAS
Facilitator/traducător: PROF. JACOV SOBOVITZ 
Participanți: 21 experți proiect PROF
Platforma facilitatoare: ZOOM
Scopul webinar-ului: prezentarea sistemului actual de formare al mentorilor din Israel  și analiza comparativă cu sistemul românesc de pregătire al profesorilor mentori.

Prezentarea s-a realizat interactiv pe bază de suport intuitiv (PPT), oferindu-se detalii cu privire la:
    • cine poată să fie mentor în Israel și care sunt condițiile de a accede la funcția de mentor în Israel;
    • organizarea procesului de mentorat (timp de 2 ani se acordă  mentorat de inserție profesională pentru debutanți și se organizează mentorat pentru managerii școlari în școala de directori a Universității din Ierusalim );
    • desfășurarea procesului de mentorat:

    •  mentorul veghează ca persoana mentorată-mentee să nu facă greșeli în predare, au loc monitorizări permanente și evaluări/anuale;
    •  mentorul va decide la finalul stagiului/perioadei de mentorat de 2 ani dacă mentee poate preda/nu, dacă mai are nevoie de mentorat, iar deciziile se iau în funcție de evoluția fiecărui viitor profesor în parte;
    •  viitorii directori sunt pregătitți să conducă școala insistându-se pe pregătirea lor pedagogică, cât și managerială (prezentarea planului de muncă managerial).

În cadrul webinarului, participanții au participat la dezbatere și au fost lansate următoarele întrebări:
    • Cum continuă procesul de mentorat după inserția profesorilor mentorați în sistemul educațional?
    • De ce stimulente beneficiază profesorii mentori în cadrul procesului de mentorat? Sunt degrevați de un număr de ore? Sunt plătiți pentru activitatea de mentorat?

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”