Activități

1. Activități de orientare în cariera de cercetător.

2. Activități de promovare a cercetării și atragerea tinerilor cercetători în cariera de cercetător.

3. Activități de rețea.

4. Activități de management de proiect.

Bd-ul Victoriei nr.10,
Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.77.79
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: grant.cocerc@ulbsibiu.ro