Despre

Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea Centru” (COCerc)

(a) Scopul proiectului: Creșterea interesului pentru știință la nivelul societății românești, cu precădere în rândul tinerilor (elevi, studenți), concomitent cu creșterea capacității cercetătorilor (doctoranzi, postdoctoranzi, cercetători maturi) de a realiza cercetare performantă și de a comunica rezultatele științifice decidenților politici și publicului larg.

(b) Obiective specifice:

  • Promovarea beneficiilor științei în societate și a rezultatelor științifice ale organizațiilor CDI din Regiunea Centru în plan local, regional, național și internațional prin organizarea de evenimente publice și diseminarea de conținut audio-vizual (6 dezbateri publice, 6 evenimente de tip cafeneaua științei, 5 expoziții, 15 acțiuni de promovare a științei în mass-media, 5 materiale audio-video de prezentare a științei, 21 articole de presă în limba română, 10 articole de presă în limba engleză, 6 interviuri);
  • Promovarea carierei de cercetător în rândul elevilor prin organizarea de vizite de promovare a științei în școli și licee (30 de vizite) și programe pentru elevi organizate în laboratoare, centre sau infrastructuri de cercetare (10 evenimente);
  • Promovarea carierei de cercetător în rândul studenților și masteranzilor prin facilitarea stagiilor de practică în organizații CDI (2 acțiuni de facilitare) și servicii de orientare în carieră (500 de studenți și masteranzi);
  • Dezvoltarea serviciului de bază și a unor servicii avansate de asistență pentru cercetătorii români evaluate pozitiv de către beneficiari (5 servicii avansate, 90% evaluări pozitive), adaptate la nevoile acestora și stadiul carierei (125 doctoranzi, 30 post-doctoranzi, 150 tineri cercetători, 50 cercetători maturi);
  • Creșterea capacității instituționale a aplicantului pentru furnizarea pe termen lung a serviciilor avansate de asistență pentru cercetătorii din toate organizațiile CDI din regiune (participare la crearea și operaționalizarea rețelei naționale a centrelor de orientare, grup de lucru privind nevoile de orientare în cariera de cercetător în regiune; 5 schimburi de experiență; 3 evenimente comune ale rețelei centrelor de orientare; secțiune portal ERA TALENT PLATFORM; 2 protocoale de colaborare; obținerea certificării HRS4R);
  • Facilitarea integrării în comunitățile de practică din Regiunea Centru a cercetătorilor străini, inclusiv a beneficiarilor investiției I8 (50 de cercetători străini, servicii de bază, 1 serviciu avansat, 5 evenimente de networking).

Bd-ul Victoriei nr.10,
Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.77.79
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: grant.cocerc@ulbsibiu.ro