Activități proiect

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) SCHEMA DE GRANTURI NECOMPETITIVE PENTRU UNIVERSITĂȚI (SGNU) Proiect finanțat prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă – MEN-UMPFE BENEFICIAR: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu_Facultatea de Litere și Arte TITLUL PROIECTULUI: Studiile universitare – cheia reușitei în carieră (SUCREC) Acord de Grant nr. AG 199/SGU/NC/II/13.09.2019

C4. Activitățile sub-proiectului și rezultate așteptate (Sub)activităţile descrise se vor derula, în mod repetat, în anii 1 și 2 de implementare a proiectului SUCREC. Având în vedere că anul universitar începe în luna octombrie, considerăm trimestrul I perioada formată din lunile: octombrie, noiembrie, decembrie; trimestrul II: ianuarie, februarie, martie; trimestrul III: aprilie, mai, iunie; trimestrul IV: iulie, august, septembrie.

ACTIVITATEA I: ÎNDRUMARE ŞI SPRIJIN – PROGRAME DE TUTORAT Subactivitatea I.1: Servicii de tutorat: „Perioada studenţiei – o nouă provocare” Subactivitatea I.2: Acțiuni de identificare a cauzelor ce ar putea genera abandonul în anul I Subactivitatea I.3: Elaborarea, multiplicarea și distribuirea „Ghidului studentului-boboc”

ACTIVITATEA II – FORMAREA ȘI CONSOLIDAREA SENTIMENTULUI DE APARTENENȚĂ LA COMUNITATEA ACADEMICĂ Subactivitatea II.1: Săptămâna de inițiere: „Cunoaşte-ţi noul mediu!” Subactivitatea II.2: Atelier de teatru în educație Subactivitatea II.3: „Cafeneaua literară”

ACTIVITATEA III – ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR ACADEMICE ALE STUDENȚILOR Subactivitatea III.1: Seminar: Stiluri de învăţare Subactivitatea III.2: Modul de dezvoltare a competenţelor digitale (TIC) Subactivitatea III.3: Atelier de traduceri Subactivitatea III.4: Atelier de scriere funcțională

ACTIVITATEA IV – COACHING ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ Subactivitatea IV.1: Seminar de coaching şi dezvoltare personală: „Cine sunt eu?” Subactivitatea IV.2: Sesiune de Team Building: Dezvoltarea competențelor socio-emoționale

ACTIVITATEA V – CONSILIERE PROFESIONALĂ ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ Subactivitatea V.1: Şedinţă de consiliere profesională de grup Subactivitatea V.2: Campania angajatorilor: „Viitorul îţi aparţine!”

ACTIVITATEA VI – EDUCAȚIE REMEDIALĂ: „SOS – NU VREAU SĂ RENUNŢ!” Subactivitatea VI.1: Şedinţe de consiliere individuală pentru studenţii restanţieri Subactivitatea VI.2: Şedinţe de remediere şi consiliere de grup pentru studenţii restanţieri Subactivitatea VI.3: Servicii de îndrumare şi sprijin oferite studenților restanțieri de către studenţii voluntari din anii II şi III