//SELECTIE STUDENTI ERASMUS UE SI NON UE

SELECTIE STUDENTI ERASMUS UE SI NON UE

Prezenta adresă aduce la cunoştiinţă posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de studiu, predare sau formare în cadrul programului Erasmus+ axa KA107 cu ţările partenere din afara Uniunii Europene, precum Armenia, Brazilia, Cambodia, China, Filipine, Haiti, Indonezia, Moldova, Rusia, SUA, Ucraina, Vietnam, Albania, Argentina, Azerbaijan, Belarus, Chile, Egipt, India, Rwanda, Japonia, Korea, Tunisia, Uzbekistan, ţări pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanţare, pentru anii academici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

Termenul limită până la care aceste mobilităţi se pot efectua este 31.07.2022.

SELECŢIA STUDENŢILOR

Pentru mobilităţile cu ţările partenere, comisia de selecţie se va constitui Ia nivel instituţional central şi va fi formată din cel puţin trei membri, independenţi instituţional (de la facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administraţie, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.

Dosarele de candidatură pentru selecţia studenţilor trebuie să cuprindă:

  • Formular de candidatură (anexat)
  • CV Europass
  • Scrisoare de intenţie/motivaţie Rezultate academice (Foaia matricola)
  • Atestat limbă străină / Certifcat lingvistic BAC

Mai multe informaţii dar şi modelele formularelor de candidatură pot fi accesate pe site-ul Serviciului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare: international.ulbsibiu.ro

Dosarele de candidatură pentru selecţia studenţilor se depun la Serviciul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecţia studenţilor este 15.11.2019.

TAGS: