/Descriere proiect

Descriere proiect

START–UP TUTORIAL – ÎMPREUNĂ PENTRU O CARIERĂ JURIDICĂ DE SUCCES

    Proiectul START-UP TUTORIAL are ca obiectiv general scăderea continuă a gradului de abandon al studenților în primul an de studii universitare față de anul universitar 2018/2019, respectiv creşterea gradului de retenţie în primul an de studii universitare cu minim 3 puncte procentuale față de anii universitari 2017/2018 și 2018/2019.

    Grupul ţintă al proiectului este de min 60 de studenţi din anul I de studiu, în fiecare din cei 2 ani de implementare, deci în total minim 120 de beneficiari direcţi care prezintă risc ridicat de abandon în anul I de studii universitare. Activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivului general al proiectului, obiectivelor specifice şi îndeplinirea indicatorilor de rezultat sunt: programe remediale de ajutorare a studențilordin grupul țintă care au acumulat restanțe; activități specifice de coaching si dezvoltare personală de tip Student Evening, Seminar de Coaching, Workshop de Public Speaking, College Evening; activități de dezvoltare și de cunoștere a abilităților și talentelor personale; activități de tutoriat (îndrumare și sprijin permanent; activități de Dream Management cu studenții; elaborarea unui ghid îndrumar al studenților din anul I; activități de familiarizare cu Facultatea și facilitățile asigurate de aceasta, precum și de Universitate; activități individuale de identificare a problemelor și consiliere personală; activități de consiliere academică; activități de dezvoltare a competențelor socio-emoționale; activități de consultanță, consiliere profesională și orientare în carieră din partea unor experți externi; workshop-uri organizate cu organizații și asociații studențești și ateliere de lucru pentru dezvoltarea carierei; workshop-uri de dezvoltare a compețenlor digitale, logico-lingvistice și de cultură instituțională și juridică europeană; organizarea de vizite de studiu și activități de dotare a centrului de tutoriat cu aparatură și mijloace didactice necesare implementării proiectului.

    În sensul realizării obiectivelor proiectului, ULBS, prin Facultatea de Drept (FD) pune la dispoziția proiectului următoarele resurse: – materiale: spaţii didactice, sală de conferinţe, spatiu didactic pentru crearea centrului de tutoriat, conexiune internet, imprimantă multifuncțională; videoproiector; -umane: tutori- cadre didactice cu experiență și calități dovedite în activitățile cu studenții, membri echipei de management, personal administrativ.

    Acest proiect va contribui la reducerea ratei de abandon în anul I de studii universitare, dar va contribui la implementarea unui sistem eficient de tutoriat, care va genera efecte favorabile şi pe viitor dar va contribui și la creşterea motivaţiei studenţilor de a studia pentru a deveni buni profesionişti, aspect care va facilita încadrarea lor pe piaţa muncii şi dezvoltarea economico-socială a ţării.