Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale
A1. Management de proiect
Descriere
Subactivități:
A2. Elaborarea cadrului normativ instituțional pentru profesionalizarea carierei didactice în învațamântul preuniversitar
Descriere
Subactivități:
A3. Elaborarea/revizuirea cadrului național strategic pentru profesionalizarea carierei didactice în învațamântul preuniversitar
Descriere
Subactivități:
A4. Crearea cadrului strategic național de operaționalizare a cadrului normativ privind mentoratul de cariera didactica si a cadrului conceptual curricular pentru nivel liceal, adaptat sistemului blended-learning, inclusiv pentru predarea-învațarea-evaluarea în sistem online
Descriere
Subactivități:
A5. Crearea cadrului logistic necesar operaționalizării mecanismului instituțional al mentoratului de carieră didactică în învațământul preuniversitar
Descriere
Subactivități:
A6. Formarea continuă a diverselor categorii de personal didactic din învațamânt, în domeniul mentoratului didactic
Descriere
Subactivități:
A7. Cheltuieli generale de administrație (activitate transversală)
Descriere
Subactivități: