Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) cu expertiză în educaţie în cadrul invăţământului universitar, doreşte încheierea unor parteneriate de practică cu agenţi economici sau instituţii care activează în domeniul ştiinţelor vieţii / medico-farmaceutic sau biologic. Tip proiect: POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenţilor de învaţamânt terţiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a

Anunt de intentieRead More »

Legislația de egalitate de șanse și non-discriminare Egalitate şi non-discriminare Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dezabilităţi sau orientare sexuală. Evoluţia societăţii umane a determinat apariţia unor reguli de conduită, generale şi obligatorii, care în timp

Legislatie egalitate de sanse si non-discriminareRead More »

12 februarie 2021, ora 10 Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu vă invită la lansarea proiectului cu titlul: EDU PRACTICA – Cheia succesului primului loc de munca pentru studenții ULBS, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/626/6/13/131571, care va avea loc în mediul on-line pe link-ul https://meet.google.com/ypg-cxpb-rfz