Obiectiv general

Obiectivul proiectului este reprezentat de creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar din Regiunea Centru care își găsesc un loc de muncă, prin implementarea unui program inovativ de asigurare a accesului la activități de învățare în companii din sectoare cu potențial competitiv pentru 260 de studenți ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

 

Obiective specifice

1. Dezvoltarea a minim 15 parteneriate de practică între ULBS și companii private, dintre care minim 5 parteneriate noi și minim 3 parteneriate cu entități din industria auto, turism și din sectoarele economice cu potențial competitiv.
2. Crearea unui sistem de informare și colaborare coordonat instituțional între ULBS și mediul de afaceri din regiune printr-o bază de date online.
3. Dezvoltarea competențelor necesare unui loc de muncă prin consiliere și stagii de practică pentru 260 de studenți ai ULBS până la finalizarea proiectului și conștientizarea acestora privind importanța dezvoltării durabile și a egalității de șanse la locul de muncă.
4. Crearea de oportunități de angajare pentru minim 44% din studenții grupului țintă până la finalizarea proiectului, respectiv 115 absolvenți angajați.