Activități

 

A1. Elaborarea parteneriatelor/convențiilor între ULBS și partenerii de practică
A2. Organizarea și derularea stagiilor de practică
A3. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți
A4. Dezvoltarea unei baze de date online care să integreze și să coreleze nevoile companiilor, universităților și ale studențior în privința competențelor profesionale, transversale, a locurilor de practică și a locurilor de muncă
A5. Organizarea și derularea unor sesiuni de informare și conștientizare privind temele orizontale: dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și nediscriminare
A6. Activități suport
A7. Management de proiect