EDUCAȚIE PROACTIVĂ PENTRU CREȘTEREA ANGAJABILITĂȚII PRIN CONSOLIDAREA COMPETENȚELOR ȘI PRIN STAGII DE PRACTICĂ

- eConPracTic –
(POCU/90/6.13/6.14/107038)

 

În perioada iulie 2018-august 2020, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu SC Global Consult Center SRL și NTN-SNR Rulmenți SRL au implementat proiectul cu titlul Educație proactivă pentru creșterea angajabilității prin consolidarea competențelor și prin stagii de practică (eConPracTic) – cod 107038.

Obiectivul proiectului a constat în creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar din Regiunea Centru care își găsesc un loc de muncă, prin implementarea unui program inovativ de asigurare a accesului la activități de învățare în companii din sectoare cu potențial competitiv pentru 260 de studenți ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Proiectul a avut în vedere crearea de oportunități de angajare pentru studenții grupului țintă. Prin activitățile desfășurate s-a urmărit: dezvoltarea de parteneriate de practică între ULBS și companii private; crearea unui sistem de informare și colaborare coordonat instituțional între ULBS și mediul de afaceri din regiune printr-o bază de date online și dezvoltarea competențelor necesare unui loc de muncă prin consiliere și stagii de practică pentru 260 de studenți ai ULBS.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.192.533,90 lei, din care valoarea cofinanțării UE de 1.848.478,04 lei.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 de luni (05.07.2018-01.08.2020).

Manager proiect,
Conf. univ. dr. Silvia Mărginean
http://www.ulbsibiu.ro
https://grants.ulbsibiu.ro/econpractic/
silvia.marginean@ulbsibiu.ro
Bvd. Victoriei nr. 10, Sibiu, jud. Sibiu, 550024
0269218165 / 0269217887