ULBS e-Educatie

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Evenimente

 • Incheierea proiectului - Noiembrie 2010

  In vederea organizarii evenimentului de diseminare a rezultatelor proiectului s-a lansat procedură de achiziţie publică. Au fost solicitate oferte de la firmele de specialitate, iar ulterior a fost anunţată firma declarată câştigătoare. După semnarea contractul de achiziţie publică pentru serviciile de organizare evenimente, echipa de proiect a transmis furnizorului designul materialelor de informare şi publicitate.

 • Evenimentul de diseminare a avut loc la data de 29.10.2010. În deschiderea evenimentulului de diseminare a rezultatelor proiectului, managerul de proiect a prezentat proiectul (a se vedea prezentarea ataşată) şi rezultatele acestuia, reprezentanţii furnizorului au prezentat platforma din punct de vedere hardware şi software, iar în încheiere reprezentantul legal a precizat că indicatorul de succes al platformei va fi dat de numărul de utilizatori activi de pe platformă.

 • De asemenea s-a realizat postarea unei plăcuţe permanente, cu diimensiunile precizate în Manualul de identitate vizuală, respectiv o înalţime de 0,5m şi o lăţime de 0,8 m.. Aceasta a fost afişată la sediul Rectoratului Universităţii din Sibiu, într-un spaţiu care oferă cea mai bună vizibilitate a proiectului.
 • Activitati diverse - Octombrie 2010

  Comunicatul de presă de final a fost realizat de echipa de proiect şi tipărit de către firma declarată câştigătoare în urma procedurii de achiziţie publică.

 • Furnizorul declarat câştigător în urma procedurii de achiziţie publică, RADIX CONSULT SRL s-a ocupat de auditarea proiectului din punct de vedere a reţelei şi al securitatii informatice a soluţiei de e-learning. La sfârşitul contractului, prestatorul, firma RADIX CONSULT SRL a predat Raportul privind starea actuală a sistemului, Propuneri de remediere a neconcordanţelor şi de rezolvare a vulnerabilităţilor evidenţiate, rezultatelor testelor. Îndrumări specifice pentru rezolvarea acestor probleme, sumarizate în rapoarte specifice, Politici de securitate, Procedură de back up şi restore, Procedură de disaster recovery şi Procedură de răspuns la incidente.
 • Faza de instruire - Septembrie 2010

  În data de 15.09.2010 furnizorul S.C. Software Development and Consulting SRL a început etapa de instruire. În cadrul acestei etape au fost pregătite de către furnizor următoarele cursuri pentru administratori: curs hardware: Administrare platforma Hardware; cursuri software: IBM Content Manager & MAE implementare şi administrare, Administrare IBM WCL, cursuri de aplicatii: Administrare Servere de Aplicaţie IBM Websphere (WAS). La sfârşitul cursului toţi participanţii au semnat fişe de prezenţă, au completat chestionare de evaluare şi au primit diplome pentru participarea la curs.

 • Incepand cu data de 20.09.2010, s-a realizat instruirea utilizatorilor care vor folosi aplicaţia. Acestă sub-activitate s-a realizat la sediul Universităţii, unde au venit trainerii din partea furnizorului. La cursurile pentru utilizatori din cadrul proiectului au participat: Utilizare modul de e-learning 40 participanţi si Utilizare modul de arhivare electronica 100 participanţi.

 • Activitati diverse - August 2010

  În data de 20.07.2010, AM POS CCE a rambursat Universității din Sibiu suma solicitată în cererea de rambursare nr. 1 pentru proiectul “Dezvoltare Regională prin Educaţie Flexibilă şi Deschisă – Implementarea unei platforme complexe de e-Educaţie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.“, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare.

 • Pe partea tehnică de implementare a platformei de e-learning a fost finalizată etapa de analiză, iar în prezent proiectul se află în faza de configurare a platformei de e-learning.

 • In data de 16.07.2010 s-a semnat contractul de furnizare a serviciilor de audit financiar cu firma S.C. Auditor Financiar Sarra SRL, iar in continuare urmează să se lanseze în SEAP documentația de atribuire pentru servicii de auditare a securității aplicației informatice.

 • Faza de analiza si dezvoltare software - Iulie 2010

  Proiectul se afla in faza de dezvoltare a aplicatiei software. Una din probleme curente pe care specialistii firmei de implementare impreuna cu membrii proiectului le-au rezolvat este integrarea agentilor de import/sincronizare cu structurile de date din cadrul UMS.

   

  S-au realizat mai multe intilniri atit directe cit si prin mijloace electronice, in care s -au prezentat agentii de import/sincronizare cursuri, utilizatori si asocieri utilizatori-cursuri, dezvoltati de catre SDC. S-a stabilit ca pentru integrarea agentilor cu structurile de date UMS se va dispune de 3 functii sql (cate una pentru fiecare agent) care sa returneze modificarile realizate in cadrul bazei de date UMS pentru cursuri, utilizatori si asocieri cursuri-utilizatori efectuate in UMS de la ultimul apel al functiei. Accesul utilizatorilor va fi restrictionat in functie de o serie de conditii impuse de catre ULBS.

   

  Totodata s-a ridicat problema autentificarii unice, de tip SSO, pentru portal si UMS. Acest lucru este posibil doar in cazul in care UMS ar suporta autentificare la LDAP, astfel incat mecanismul de autentificare sa fie unic.

   

  S-a stabilit ca SDC va crea proceduri detaliate pentru customizari de interfata, pentru adaugare cursuri, inrolare utilizatori la cursuri, utilizare Live Virtual Classroom (video-conf) etc.

 • Finalizarea instalarii echipamentelor hardware - Iunie 2010

  Achiziţionare a licenţelor şi a componentelor de hardware a început în luna februarie 2010 cu semnarea contractului şi a continuat până la începutul lunii mai. În data de 22.04.2010 a avut loc o întâlnire a echipei care se ocupă de aspectele tehnice din etapa de implementare, cu scopul de a discuta despre conţinutul platformei de e-learning.


  În data de 29.04.2010 au fost recepţionate cu proces verbal de acceptanţă calitativă şi cantitativă ultimele echipamente, respectiv:
  Servere Risk/Servere cu licente de sistem de operare pentru fiecare partitie (2 servere IBM Power 550 cu 6 coreuri+ mecanism de balansare a incarcarii bazat pe echipamente blade IBM E6405 2 buc.
  Sistem de clustere/Mecasim de clustere bazat pe IBM HACMP 1 buc.
  Sistem de stocare/Sistem de stocare IBMDS5020 si infrastructura conectare SAN Cisco MDS 9124 Express for IBM Systems Storage 1 buc.
  Scanere/Scanere xerox Documate 632 cu licente software Kofax VRS de scanare preinstalate 2 buc.
  Rack -Accesorii servere 1 buc.
  UPS-uri -Accesorii servere 2 buc.
  Sistem de stocare de date SAN -Accesorii servere 1 buc.


  De la începutul lunii mai şi până la sfârşitul lunii mai a.c. au fost instalate toate echipamentele de hardware de către furnizorul soluţiei de e-learning, conform contractului de furnizare. Echipa furnizorului a fost supervizată de managerul de proiect din partea Universităţii.

   

 • Faza de analiza si dezvoltare software - Mai 2010

  In aceasta faza a proiectului, ne propunem selectarea unui numar de cursuri ce sunt predate de cadrele didactice ale ULBS in vederea crearii unei versiuni digitale. Aceasta operatiune va fi indrumata si asistata de catre specialistii in e-learning al firmei SDC srl.

  In acest sens, asteptam propunerile dumneavoastra pe adresa de mail remus.brad@ulbsibiu.ro, pana la data de 20.05.2010.

   

 • Livrarea echipamentelor - Aprilie 2010

  În data de 22.04.2010 a avut loc o întâlnire a echipei care se ocupă de aspectele tehnice din etapa de implementare, cu scopul de a discuta despre conţinutul platformei de e-learning. In data de 30.04.2010 au fost livrate echipamentele hardware ce fac obiectul proiectului, acestea urmând să fie instalate în luna mai.


 • Livrarea licentelor software si a sistemelor de operare - Martie 2010

  Conform Activitatii 3 din graficul de activitati anexat la cererea de finantare, la sfarsitul lunii Februarie au fost livrate licentele software ale sistemelor de operare, ale sistemelor de stocare si ale platformei de e-learning. In continuare implementatorul pregateste analiza cerintelor pentru solutia ce urmează a fi implementată precum si proiectarea solutiei. De la data de 1.03.2010 s-a realizat proiectarea si au inceput lucrarile de amenajare a salii ce urmeaza sa găzduiasca echipamentele de hardware. Aceasta a fost prevazută cu toate utilităţile solicitate de furnizorul de soluţie si anume spor de putere de 100kw, podea antistatica rezistenta, sistem de racire de 300.000 Btu.

 • Semnarea contractului de achiziționare a echipamentelor - Februarie 2010

  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin reprezentanţii săi legali, a semnat contractul de achiziţionare a echipamentelor necesare pentru împlementarea proiectului: „Dezvoltare Regională prin Educaţie Flexibilă si Deschisă– Implementarea Unei Platforme Complexe de e-Educaţie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu”.

  Echipamentele achiziţionate de ULBS vor fi furnizate în cel mai scurt timp posibil. După instalarea acestora se va trece la o nouă etapă în implementarea platformei de e-educaţie, cea de pregătire a componentei software şi a materialelor de promovare şi utilizare a acesteia.

  Implementarea proiectului se va definitiva în luna septembrie a acestui an şi se va manifesta ca o extensie online a procesului de învăţământ permiţând postarea online a cursurilor şi a examenelor de verificare a cunoştinţelor. Platforma dispune şi de funcţii avansate de comunicare prin care va  îmbunătăţi considerabil calitatea procesului de învăţămănt.

 • Licitație pentru achiziționarea echipamentelor - 18 Decembrie 2009

  Procedura de licitaţie pentru achiziţionarea echipamentelor necesare implementării platformei de e-learning în cadrul Universităţii  “Lucian Blaga” din Sibiu este în derulare.

  Caietul de sarcini şi documentaţia aferentă sunt puse la dispoziţia celor interesaţi prin Sistemul de Achiziţii Publice.

  Doritorii îşi mai pot prezenta ofertele până la sfârşitul lunii decembrie 2009, la sediul Universităţii, urmând ca în luna ianuarie 2010, echipa de proiect să deschidă ofertele şi să desemneze câştigătorul.

  Proiectul “Dezvoltare Regională prin Educaţie Flexibilă şi Deschisă – Implementarea unei platforme complexe de e-Educaţie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.“ este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în axa prioritară 3 - “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE.

 • Începerea procedurii de achiziție a echipamentelor - 27 Noiembrie 2009

  Echipa de implementare a proiectului „Dezvoltare Regională prin Educaţie Flexibilă si Deschisă– Implementarea Unei Platforme Complexe de e-Educaţie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu” a alcătuit luna aceasta documentaţia necesară pentru achiziţionarea echipamentelor suport pentru platforma de E-educaţie.

  Achiziţia echipamentelor se va face prin licitaţie publică deschisă pe baza caietului de sarcini şi a documentaţiei aferente, disponibil începând cu data de 24 noiembrie, în Sistemul de Achizitii Publice.

  Cei interesaţi de furnizarea unor astfel de echipamente sunt aşteptaţi să-şi depună ofertele până la sfârşitul lunii decembrie a anului în curs.

 • Evenimentul de lansare a proiectului - 5 Octombrie 2009

  Luni, 28 septembrie 2009, la ora 13, a avut loc lansarea oficială a proiectului Dezvoltare Regională prin Educaţie Flexibilă si Deschisă– Implementarea Unei Platforme Complexe de e-Educaţie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Acesta este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 - “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE.

  Evenimentul a reunit, în Aula “Avram Iancu” din sediul Facultăţii de Litere şi Arte, profesori şi studenţi ai Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, alături de alte oficialităţi ale judeţului şi reprezentanţi mass media.

  Prezent la lansare, rectorul universităţii, prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean a ţinut să sublinieze importanţa unei astfel de platforme informatice pentru dezvoltarea învăţământului universitar.

  Obiectivele şi benficiile proiectului alături de câteva dintre investiţiile ce se vor face au fost detaliate de directorul de proiect conf. dr. ing. Remus Brad.

  Proiectul va continua în luna octombrie cu şedinţe de lucru ale echipei de proiect pentru stabilirea exactă a acţiunilor ce vor trebui intreprinse în viitorul apropiat, şi se va derula până în luna septembrie 2010, când platforma de e-educaţie va fi complet utilizabilă.

 • Demararea proiectului - 28 Septmebrie 2009

  În concordanţă cu metodele de ultimă generaţie, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu implementează un sistem complex de e-Educaţie.

  Începând cu data de 4 septembrie 2009, timp de 12 de luni, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu derulează proiectul Dezvoltare Regională prin Educaţie Flexibilă şi Deschisă – Implementarea unei platforme complexe de e-Educaţie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

  Lansarea oficială a proiectului are loc în data de 28 septembrie la ora 13 în Aula „Avram Iancu” din sediul Facultăţii de Litere şi arte a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

  Iniţiativa se aliniază tendinţelor naţionale de promovare a unor metode moderne de educaţie şi formare profesională, deschise şi cetăţenilor al căror acces la educaţia permanentă este limitat de timp, locaţie geografică sau dizabilitate.

  Proiectul, în valoare de 6.337.478,34 lei este finanţat nerambursabil în proporţie de peste 98 % din Fondul European de Dezvoltare Regională, venit din partea Instituţiilor Financiare Internaţionale (IFI) pentru implementarea de tehnologii de informaţii şi comunicare în sectoarele privat şi public.

  Acesta constă în îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor educaţionale ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, prin introducerea unei soluţii de e-learning care facilitează accesul nediscriminatoriu la educaţie şi formare de specialitate pentru toate persoanele interesate, indiferent de locaţia geografică, dizabilitate, specializări anterioare, posibilităţi financiare etc.

  Totodată proiectul vizează estomparea barierelor educaţiei tradiţionale, prin eliminarea prezenţei obligatorii în clasă şi a predării faţă în faţă, şi promovarea competenţelor adiţionale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

  Dat fiind faptul că ridicarea nivelului de calificare a populaţiei, precum şi investiţiile în noi tehnologii sunt „motorul” dezvoltării economice inovative, prin implementarea soluţiei de e-learning propuse, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va contribui la dezvoltarea competenţelor profesionale ale populaţiei Regiunii Centru, asigurând totodată beneficiarilor ei nu numai premisele şi beneficiile sistemului tradiţional de educaţie, ci şi posibilitatea de a îşi păstra locul de muncă pe perioada studiilor.

  Practic este vorba despre un sistem în care predarea şi evaluarea se vor face prin intermediul Internetului, utilizându-se conferinţe web, camere de mesagerie instant, forumuri de discuţii şi alte metode specifice.

  Platforma de e-Educaţie, destinată tuturor studenţilor Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, va integra şi facilităţile oferite la ora actuală de sistemul informatic al Universităţii, permiţând astfel, studentului să descarce cursurile şi să-şi încarce temele prin internet, să-şi vizualizeze situaţia şcolară, cea financiară şi chiar să solicite adeverinţe on-line.

 • Informare asupra proiectului - 10 Septembrie 2009

  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, cu sediul în b-dul Victoriei, nr.10, derulează, începând cu data de 04.09.2009, proiectul “Dezvoltare Regională prin Educaţie Flexibilă şi Deschisă – Implementarea unei platforme complexe de e-Educaţie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 - “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. Valoarea totală a proiectului este de 6.337.478,34 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.217.588,60 lei.

  Proiectul se implementează în localitatea Sibiu pe o durată de 12 luni.

  Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor educaţionale ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, în contextul implementării unor metodologii moderne de relaţionare profesor – student. Proiectul susţine învăţarea pe tot parcursul vieţii, facilitată de utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în toate aspectele activităţii universitare, prin introducerea unei soluţii de E-Educaţie.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.