ULBS e-Educatie

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Activitati

1. Realizarea managementului de proiect

1.1. coordonarea activităților din cadrul proiectului

1.2. raportarea de progres - pregătirea rapoartelor de progres ale echipei de management, cât şi a celor cerute de O.I.P.S.I.

1.3. verificarea cheltuielilor - asigură verificarea cheltuielilor pentru a asigura un control al acestora.

1.4. pregătirea cererilor de rambursare - pregătirea şi înaintarea cererilor de rambursare către O.I.P.S.I.

1.5. arhivarea documentelor - activitate dedicată păstrării şi arhivării documentelor generate în cadrul proiectului, în vederea asigurării unei piste adecvate de audit.

 

2. Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului - conform prevederilor OG 34/2006 cu modificarile ulterioare

2.1. pregătirea caietului de sarcini și a documentației de atribuire

2.2. publicarea anunțului de participare

2.3. primirea ofertelor

2.4. evaluarea ofertelor

2.5. semnarea contractului cu ofertantul declarat căștigător

 

3. Achiziționarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a solutiei de e-learning - conform prevederilor OG 34/2006 cu modificările ulterioare

3.1. pregătirea caietului de sarcini și a documentației de atribuire

3.2. publicarea anunțului de participare

3.3. primirea ofertelor

3.4. evaluarea ofertelor

3.5. semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător

 

4. Implementarea soluției de e-learning

4.1. Achiziţionarea de echipamente şi licenţele software necesare pentru realizarea proiectului

4.2. analiza cerinţelor pentru soluția ce urmează a fi implementată

4.3. proiectarea soluției

4.4. implementarea soluției

4.5. testarea soluției

4.6. configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente

4.7. dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului

4.8. realizarea unui website/portal

 

5. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa

5.1. elaborarea programului de instruire

5.2. instruirea utilizatorilor care vor folosi aplicația

5.3. instruirea administratorilor care vor asigura mentenanța

 

6. Informare şi publicitate pentru proiect

6.1. publicare anunţ de presă la începutul proiectului

6.2. organizare eveniment de lansare a proiectului.

6.3. realizare materiale promoţionale - sunt realizate pliante informative, postere, etichete autocolante (ulterior aplicate pe toate echipamentele şi CD-urile de licenţe şi aplicaţii achiziţionate) şi o plăcuţă permanentă ce va fi instalată la sediul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, conform regulilor de vizibilitate ale U.E.

6.4. publicare anunţuri web pe site-ul Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu - sunt publicate anunţuri privind progresul proiectului la sfârşitul fiecărei etape majore de implementare.

6.5. organizare eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului

6.6. Comunicat de presă la finalizarea proiectului

 

7. Auditarea parţială şi finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.