ULBS e-Educatie

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

e-Educatie

Proiectul „Dezvoltare Regională prin Educație Flexibilă și Deschisă – Implementarea unei platforme complexe de e-Educație la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.”

Obiectivul general este îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor educaţionale ale Universităţii, în contextul existenţei unor metodologii moderne de predare, promovării învăţării pe tot parcursul vieţii şi utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în toate aspectele vieţii cotidiene, inclusiv în educaţie, prin introducerea unei soluţii de e-learning în cadrul Universităţii.

 

Obiectivele specifice ale proiectului, a căror realizare va contribui la realizarea obiectivului general sunt:

- monitorizarea procesului de instruire şi a rezultatelor obţinute de cursanţi şi instructori, atât pe perioada cursurilor cât şi după finalizarea acestora;

- creşterea accesului nediscriminatoriu la educaţie şi formare de specialitate pentru toate persoanele interesate, indiferent de locaţia geografică, dizabilitate, specializări anterioare, posibilităţi financiare, s.a.m.d. , prin introducerea unui sistem de educaţie flexibil şi incluziv, bazat pe utilizarea mijloacelor electronice pentru educaţie

- eliminarea barierelor educaţiei tradiţionale, prin eliminarea prezenţei obligatorii în clasă şi a predării faţă în faţă

- creşterea calităţii serviciilor educaţionale, prin dezvoltarea de forme moderne de educaţie, prin promovarea participării studenţilor la elaborarea, actualizarea şi modificarea cursurilor, într-un mediu educaţional bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

- promovarea competenţelor adiţionale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, la nivelul regiunii şi la nivel naţional

 

Prezentul proiect va contribui, prin realizarea sa, la creşterea accesului la formare specializată pentru toate categoriile de persoane care nu se pot înscrie în sistemul tradiţional de educaţie – angajaţi cu contract cu normă întreagă, persoane care doresc o a doua sau a treia specializare concomitent, persoane cu dificultăţi de deplasare, persoane din zonele rurale, etc. Astfel, se va contribui la realizarea priorităţilor Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2010 şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013, privind dezvoltarea resurselor umane şi a promovării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în toate aspectele vieţii cotidiene, la realizarea obiectivelor complementare din Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, precum şi la realizarea obiectivelor Strategiei Lisabona.

 

Prin furnizarea accesului la servicii educaţionale online, proiectul va contribui în totalitate la realizarea obiectivului specific al Domeniului Major de Interventie 2 („Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice ”) şi anume de a pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace electronice, respectiv de a crea beneficii atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică, şi mai departe, va asigura îndeplinirea obiectivelor axei prioritare 3 - „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” prin sprijinirea competitivităţii economice prin valorificarea potenţialului TIC, ca urmare a dezvoltării competenţelor şi îmbunătăţirii cunoştinţelor angajaţilor, creând astfel premisele pentru realizarea obiectivului general al POS CCE şi anume creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii Uniunii Europene.

 

Accesul la platforma se face la adresa http://elearning.ulbsibiu.ro

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.