Glowing filament ignites ideas for innovative solutions generated by artificial intelligence

Centrul de Orientare în Cariera de Cercetător – Regiunea Centru (COCerc)

Proiectul urmărește creșterea interesului pentru știință și tehnologie la nivelul societății românești, cu precădere în rândul tinerilor (elevi, studenți), concomitent cu creșterea capacității cercetătorilor (doctoranzi, postdoctoranzi, cercetători maturi) de a realiza cercetare performantă și de a comunica rezultatele științifice decidenților politici și publicului larg.

Grupul-țintă vizat de activitățile centrului pe durata proiectului (36 de luni) va acoperi cel puțin 1500 de persoane din regiunea Centru interesate de activitățile de cercetare: elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi, tineri cercetători, cercetători cu experiență, cercetători străini afiliați la universitățile românești din regiune ș.a

Centrul regional va desfășura activități precum furnizarea de servicii de orientare în cariera de cercetător, studii și anchete privind activitățile de orientare în regiune, formare profesională continuă, organizarea unor evenimente de networking, promovarea rezultatelor cercetării în societate, facilitarea de stagii de practică pentru studenți, organizarea de evenimente tip dezbateri sau „cafeneaua științei”, elaborarea de articole și materiale audio-vizuale, stagii de schimb de experiență la alte centre regionale.

Written by
grant.cocerc@ulbsibiu.ro
View all articles
Written by grant.cocerc@ulbsibiu.ro

Bd-ul Victoriei nr.10,
Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.77.79
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: grant.cocerc@ulbsibiu.ro