Contact

Iulia Elena Gîţă
Rebecca Răulea

Department of International Relations and Community Programmes

Tel: 0040-269-21.05.12
e-mail:grant.brainit@ulbsibiu.ro; dep.externe@ulbsibiu.ro
address: 10 Victoriei Blvd. 550024, Sibiu, ROMANIA

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei

Material produced with the financial support of the European Commission. The content of this material is the exclusive responsibility of the authors, and the National Agency and the European Commission are not responsible for how the content of the information will be used