Bio

Sorin RADU – Profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, membru al Centrului de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale. Domeniile sale de cercetare cuprind istoria României în secolele XIX și XX, istoria partidelor politice, cultura politică și modernizarea în România modernă și contemporană. Este convenor pentru România al International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions și membru al European Information and Research Network on Parliamentary History. Este redactor-șef al revistei „Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica”. Între ultimele sale publicații se numără: The Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda (editor, în colaborare cu Cosmin Budeancă) (2016); Politics and Peasants in Interwar Romania: Perceptions, Mentalities, Propaganda (editor, în colaborare cu Oliver Jens Schmitt) (2017); Germanii din România – migrație și patrimoniu cultural după 1945 (editor, în colaborare cu Mathias Beer și Florian Kührer-Wielach) (2019), precum și o serie de studii în publicații din țară și străinătate.

E-mail: sorin.radu@ulbsibiu.ro

Constantin IORDACHI – Profesor la Facultatea de Istorie, Universitatea Central Europeană, Viena, coeditor al revistei East Central Europe (Brill); editor consultant al revistei Fascism. A Journal of Comparative Fascist Studies (Brill); Președinte al International Association for Comparative Fascist Studies (www.comfas.org) și membru al Comitetului Stiințific al Muzeului House of European History, Brussels. Autor al cărților: Karizma, politika, erőszak: A fasiszta Vasgárda Romániában, 1927-1941 (Budapest: L’Harmattan, 2017, 2018); Charisma, Politics and Violence: The Legion of “Archangel Michael” in Inter-War Romania (Trondheim: 2004); și Liberalism, Constitutional Nationalism and Minorities: The Making of Romanian Citizenship, c. 1750-1918 (Leiden: Brill, 2019). Editor sau coeditor al peste 16 cărti, printre care: The Biopolitics of the Danube Delta (2014); The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe (2014); Hungary and Romania Beyond National Narratives (2013); Anti-Semitism and the Holocaust in East-Central Europe (2012); Redobândirea cetăţeniei române (2012); Fascism in East, Central and Southeastern Europe (2010); Comparative Fascist Studies: New Perspectives (2009, 2010, tradusă în limbile română și turcă); Transforming Peasants, Property and Power: The Process of Land Collectivization in Romania, 1949-1962 (2009); și România şi Transnistria: Problema Holocaustului (2004).

E-mail: Iordachinc@ceu.edu

Ovidiu BURUIANĂ – Conferențiar la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Câmpurile sale de cercetare vizează România în secolul XX, cu precădere istoria partidelor politice și istoria ideilor din perioada interbelică. Este membru fondator al „Societății de Studii Istorice din România”. A fost redactor șef al publicației Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Seria Istorie (2004-2012). Actualmente, face parte din comitetul redacțional al revistei Historia Universitatis Iassiensis și este membru în comitetul științific al Revistei Arhivelor și Arhiva Moldaviae. Principalele lucrări de autor: Construind opoziţia. Istoria politică a Partidului Naţional Liberal între anii 1927 şi 1933 (2013) și Liberalii. Structuri şi sociabilităţi politice liberale în România interbelică (2013).

E-mail: ovidiu.buruiana@uaic.ro

Ramona BESOIU –  dr. în sociologie, cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și manager proiecte la Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România. Domenii de cercetare de interes: minoritatea germană din România, patrimoniul cultural imaterial, religiozitatea. Publicații: Bleiben oder gehen? Wiederspiegelung der Auswanderungsgründe Rumäniendeutscher in ihrer Erinnerungsliteratur. Die Kommunistische Zeit, „Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica” (2021); Bleiben oder gehen? Abbild der Auswanderungsgründe Rumäniendeutscher in der Erinnerungsliteratur (1939-1947), „Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica” (2020), Transformarea unei tradiții Fuga Lolelor din Agnita. Wandel einer Tradition. Der Urzelnlauf in Agnetheln, co-autor împreună cu Hannelore Baier și Sorin Radu (2021).

E-mail: ramona.besoiu@ulbsibiu.ro

Andrei Florin SORA – conferențiar universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. În 2009 a obținut doctoratul în Istorie acordat de către École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) şi Universitatea din Bucureşti, cu lucrareaServir l’État roumain. Le corps préfectoral, 1866-1940, publicată în 2011, la Editura Universității din București. Andrei Florin Sora a participat la mai multe proiecte de cercetare naționale și internaționale, iar preocupările sale ştiinţifice cuprind ansamblul istoriei moderne și contemporane, cu focalizare asupra relației dintre continuitățile structurilor sociale și dinamica momentelor de schimbare istorică (de exemplu 1918 sau 1989). A publicat numeroase studii în volume colective și periodice de specialitate, cele mai multe privind teme precum istoria administraţiei publice şi elitele politice şi administrative din România secolelor XIX-XX. În 2019, împreună cu Bogdan Murgescu a coordonat volumul România Mare votează: alegerile parlamentare din 1919 la „firul ierbii” (2019). 

E-mail: florinandrei.sora@istorie.unibuc.ro

Ana‐Maria UNGUREANU-ILINCA – doctorand la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu cu tema: „Socializarea politică în mediul rural. Studiu de caz: județul Sibiu în perioada interbelică”. Domeniile de cercetare de interes cuprind cultura politică, partidele politice, istoria României în secolele XIX și XX. Publicații: „Politica culturală reflectată în presa sibiană 1884-1900”, „Alegeri comunale din anul 1930. Studiu de caz: comuna Ocna Sibiului, județul Sibiu”, „Aspecte cotidiene ale învățământului Sibian din ultimele două decenii ale secolului al XIX lea”.

E-mail: anamaria.ilinca@ulbsibiu.ro

Iustina FIERARU – Bibliotecar, Biblioteca Județeană ASTRA, Sibiu, și doctorand în domeniul istorie, în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Tema tezei de doctorat este „Unificarea și integrarea economică a Transilvaniei în România Mare. Studii de caz : județele Sibiu și Brașov”. Domeniul de cercetare este cel al istoriei social-economice: partidele politice interbelice și viziunea lor asupra integrării Transilvaniei în România Mare, statistică industrială și dezvoltare  economică.

E-mail: iustina.dragan@ulbsibiu.ro