obiective

Ob. sp. 1: Consilierea si orientarea profesionala a 360 de studenti pentru dezvoltarea unei cariere si constientizarea acestora asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin in calitate de angajati. Studentii vor beneficia de dezvoltarea oportunitatilor de cariera - fiind consiliati pentru maximizarea potentialului pe care il au la interviurile de angajare - si vor fi indrumati pentru alegerea unui loc de munca in concordanta cu propriile aspiratii, dar si cu nivelul de pregatire.

Ob. sp. 2: Corelarea abilitatilor si competentelor pe care tinerii le dobandesc prin intermediul educatiei din invatamantul superior cu cerintele si asteptarile angajatorilor. Asigurarea stagiilor de practica va duce la dezvoltarea aptitudinilor de munca si a competentelor profesionale ale studentilor.

Ob. sp. 3: Constituirea unui parteneriat consolidat scoala-angajator, care va conduce la permanentizarea colaborarii dintre universitati si angajatori multiplicand rezultatele proiectului pe termen lung, cu un impact direct pozitiv asupra tranzitiei de la scoala catre viata activa pentru un numar sporit de studenti. Se vor crea parteneriate intre mediul universitar si cel de afaceri cu rol in dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile, coreland curriculumul universitar cu nevoia practica a angajatorilor.

Ob. sp. 4: Cresterea relevantei rezultatelor invatarii la locul de munca si a gradului de constientizare a studentilor, universitatilor, agentilor economici si societatii in general, cu privire la practica si consiliere vocationala. Se vor efectua studii privind oferta curriculumului in raport cu cerintele pietei muncii si va fi derulata o campanie de informare cu accent pe stimularea interesului mediului economic pentru implicarea in pregatirea practica a studentilor. Pe termen lung, studiile vor deveni elemente de referinta pentru analize ulterioare privind adecvarea ofertei educationale a universitatilor. Activitatile de informare si publicitate sunt elemente cheie si in asigurarea sustenabilitatii, ducand la cresterea numarului de angajatori, studenti si cadre didactice care vor intelege importanta consilierii si a stagiilor de practica.