POSDRU - 62689

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Prezentare proiect 62689

In condițiile folosirii tehnologiilor informaționale si de comunicații in societatea moderna, mediul educațional încearcă in mod constant sa integreze activitati legate de utilizarea TIC, atât in invatamant si in formarea initiala si continua a resurselor umane, cat si in actul managerial specific domeniului invatamantului superior. Reforma invatamantului superior operează cu o serie de termeni esențiali precum: calitate, eficienta, performanta. Aceste deziderate pot fi atinse, practic, in mod real printr-o politica manageriala si educaționala performanta, susținuta de instrumente specifice.

In aceste condiții, universitățile acorda o importanta sporita tehnologiei informației, abordând o strategie integrata si completa in actul educațional asupra sistemelor si tehnologiilor utilizate.

Noile tehnologii modifica substanțial modul in care este abordata invatarea, pentru ca ele au un potențial enorm de a oferi medii de invatare interactive. Atât sistemul de invatamant preuniversitar, cat si cel universitar isi propun o serie de masuri proactive:

  • sa utilizeze aceste tehnologii;
  • sa le incorporeze in formarea si dezvoltarea atât a personalului propriu, cat si a studenților;
  • sa beneficieze cat mai repede de avantajele acestui potențial;
  • sa adapteze potențialul TIC la specificul procesului de predare - invatare.

Proiectul isi propune:

  • sprijinirea procesului de formare si evaluare prin mijloace informatice moderne, punând la dispoziția profesorilor un instrument modern si eficient;
  • monitorizarea procesului de instruire si a rezultatelor obținute de studenți, atât pe perioada cursurilor cat si după finalizarea acestora, Inițiativa creării unor centre de formare TIC in cadrul universitatilor, unde personalul si studenții sa se poată specializa in utilizarea eficienta a instrumentelor informatice, care sa le permita simularea in mediul virtual a tuturor proceselor specifice unei organizații prin soluții de tip ERP (Enterprise Resource Planning) poate fi răspunsul la o serie de nevoi reale si punctuale;
  • diminuarea/eliminarea decalajelor existente intre calificările solicitate de piața muncii si cele conferite de mediul universitar; in momentul actual, implementarea de soluții TIC de gestiune a organizației reprezintă o prioritate atât pentru mediul privat, cat si pentru instituțiile de stat. In acest context, prezenta sporita a soluțiilor de tip ERP (Entreprise Resource Planning) in aceste organizații necesita o forta de munca bine pregătita, cu o baza de cunoștințe practice specializate in acest domeniu; dezvoltarea competentelor si calificărilor in utilizarea tehnologiilor de ultima ora la nivel național, interregional;
  • reducerea stării de insatisfacție profesionala a studenților si personalului didactic prin imbunatatirea calitatii curriculei, a bazei documentare din bibliotecile existente in cadrul centrelor de training si a echipamentelor;
  • dezvoltarea calitatii managementului universitar prin focalizarea acestuia pe formarea unor abilitați profesionale;
  • plus de valoare prin familiarizarea studenților cu standardele mediului de afaceri romanesc; In cadrul laboratoarelor vor beneficia, prin activitati de formare directa, un număr de 910 de persoane, incluzând 700 de studenți. Formarea acestora se va realiza pe instrumente de tip ERP (Entreprise Resource Planning) pentru configurarea proceselor integrate specifice managementului atat din mediului universitar, cat si celui de afaceri in domenii ca: managementul economic al proiectelor, managementul stocurilor, achizitivilor, investițiilor, managementul resurselor umane, al salarizării etc. Totodată, dobândirea de noi cunoștințe va fi eficientizata prin consiliere profesionala de care va beneficia viitorul absolvent pentru o inserție eficienta pe piața muncii. Aceasta din urma este din ce in ce mai activa in ceea ce privește tehnologiile IT. Acest domeniu se dezvolta cu o viteza cu care universitățile țin din ce in ce mai greu ritmul. In acest context, competentele cerute de angajatori sunt din ce in ce mai mult orientate către practica si experiența. Astfel, consilierea pentru dezvoltarea carierei devine o necesitate pentru ca studenții, viitorii angajați, sa armonizeze pregătirea din cadrul universitatii, precum si talentul individual cu cerințele viitorului loc de munca.