http://granturi.ulbsibiu.ro/isbcfv
 
 
OBIECTIVE


Cercetarea propusa are drept scop principal constientizarea faptului ca intreaga societate umana parcurge un proces de tranzitie catre societatea bazata pe cunoastere, care confera noi coordonate de evolutie pentru firma, ridicand totodata o serie de provocari la adresa managementrului sau in directia atingerii competitivitatii si determinand aparitia firmei viitorului.

In acest cadru se contureaza urmatoarele obiective: identificarea trasaturilor si tendintelor societatii bazate pe cunoastere; analiza factorilor care determina competitivitatea in noile conditii; conturarea profilului firmei viitorului; formularea unor strategii ale cunoasterii pentru firma viitorului; masurarea perceptiei managerilor asupra competitivitatii firmei si a factorilor acesteia; diseminarea si valorificarea rezultatelor obtinute.

Importanta temei propuse este relevata de: inevitabilitatea si ireversibilitatea transformarilor generate de societatea bazata pe cunoastere, asigurarea competitivitatii ca si conditie pentru supravietuirea firmei in contextul competitiei globale, imperativul ca firmele sa constientizeze necesitatea transformarii lor in firme ale viitorului.

Date fiind rezultatele actuale ale cercetarii in domeniu, pe de o parte, si reflectarea acestora in realitatea economica concreta, pe de alta parte, proiectul propune imbunatatirea cunoasterii prin urmatoarele elemente originale: abordarea de tip multinivel; analiza critica a opiniilor privind societatea bazata pe cunoastere; definirea firmei ca sistem primar al sistemului economiei mondiale in contextul societatii bazate pe cunoastere si caracterizarea multidimensionala a acesteia; relationarea directa a avantajului competitiv si competitivitatii firmei in societatea bazata pe cunoastre de strategia urmata de aceasta; conturarea unui model pentru firma viitorului; construirea unui complex de indicatori pentru masurarea si cuantificarea competitivitatii firmei in societatea cunoasterii.

 • Identificarea trasaturilor definitorii si a tendintelor previzibile ale societatii bazate pe cunoastere privita drept mediul extern global pe coordonatele caruia evolueaza firma: abordarea de tip multinivel a mediului firmei pentru relevarea oportunitatilor si amenintarilor pe care componentele acestuia si interdependentele dintre ele le exercita asupra firmei, si anume:
  • mediul global al firmei conturat de societatea bazata pe cunoastere si definirea factorilor care influenteaza deciziile la nivelul firmei, a modului in care acestia actioneaza, a consecintelor pe care le determina in vederea dezvoltarii capacitatii de proactivitate a firmei.
  • mediul european al firmei romanesti si evaluarea impactului pe care necesitatea indeplinirii criteriilor de convergenta nominala si reala il are asupra strategiei competitive a firmei;
  • mediul national al firmei avand in vedere ca in calcularea indicelui de competitivitate a afecerilor o pondere covarsitoare (80-90%) o detine calitatea mediului de afaceri national si doar una redusa (10-20%) calitatea strategiilor firmei;
 • Pozitionarea firmei in cadrul mediului de afaceri global, ca si entitate primara a acestuia, prin:
  • conturarea mediului intern al firmei cu evidentierea factorilor generali si specifici care actioneaza la nivel de ramura din perspectiva emergentei societatii bazate pe cunoastere;
  • analiza impactului factorilor generali si specifici asupra capacitatii de supravietuire a firmei in societatea bazata pe cunoastere.
 • Analiza factorilor care determina competitivitatea nationala si la nivel de firma in noile conditii pe care societatea bazata pe cunoastere le induce, avand in vedere:
  • competitivitatea nationala: anul 2007 a reprezentat pentru Romania pierderea unei pozitii (de la locul 73 la locul 74) in topul competitivitatii calculat pe baza indicelui de crestere a competitivitatii. Se impune o strategie nationala de crestere a competitivitatii tinand cont si de faptul ca integrarea Romaniei in Uniunea Europeana reprezinta o provocare in plus.
  • competitivitatea firmei: anul 2007 a reprezentat pentru Romania o urcare cu un loc (de la 74 in anul 2006 la 73 in anul 2007) in topul competitivitatii afacerilor. Un factor esential ce a contribuit la plasarea Romaniei pe aceasta pozitie a constat in instabilitatea mediului de afaceri national. Se impune, in aceste conditii, reevaluarea si imbunatatirea componentelor mediului de afaceri, atat de natura institutionala, cat si de natura manageriala, la nivelul firmei.
 • Conturarea profilului firmei viitorului valorificand trasaturile societatii bazate pe cunoastere si tendintele relevate de analizele factorilor care determina competitivitatea nationala, in general, si a firmei din cadrul unei industrii, in special.
  • relevarea mutatiilor care vor avea loc la nivelul resurselor firmei care confera valoare acesteia (tangibila si intangibila):

resurse tangibile:

  • umane: reevaluarea locului si rolului capitalului uman al firmei prin accentuarea laturii sale creativ-inovatoare si a contributiei potentiale a acesteia la cresterea valorii firmei, modificarea comportamentului organizational la nivel de individ, grup/echipa, firma in intregime;
  • materiale: identificarea unor surse alternative mai putin costisitoare, dar mai performante prin valorificarea oportunitatilor pe care le ofera accesul la productia globala;
  • financiare: gasirea costului optim mediu ponderat al capitalului si a surselor de finantare cele mai ieftine in contextul liberalizarii accesului la pietele internationale de capital.
  • informationale: eficienta informatiilor in sensul ca exista o multitudine de informatii din care este tot mai dificil sa identifici si sa valorifici informatiile cu randament maxim pentru firma.

resurse intangibile generatoare de diferentiere competitiva:

 • cultura organizationala: cresterea importantei ce revine acesteia ca activ al firmei in conditiile in care imaginea – marca, brand, logos, relatii publice, etc. – aduce un avantaj competitiv durabil si distinctiv;
 • capitalul intelectual ce reflecta si valorizeaza memoria trecuta si prezenta a companiei sub forma celor doua componente – capital uman si capital de cunoastere;
 • responsabilitatea sociala in raport cu toate categoriile de stakeholders avand in vedere diferitele tipuri de interese ce trebuie satisfacute de catre firma.
 • urmarirea in dinamica a evolutiei firmei care integreaza toate mutatiile relevate, iar ca rezultat devine o firma care se autodepaseste, caracterizandu-se drept o firma care invata.
 • propunerea solutiei transferului tehnologic (in toate componentele sale – tehnologie de proces, de produs, de distributie, manageriala, etc.) ca solutie pentru atingerea competitivitatii firmei viitorului in contextul societatii bazate pe cunoastere.
 • Formularea unor strategii ale cunoasterii pentru firma viitorului in masura sa o tranforme pentru a face fata cu succes conditiilor impuse de societatea bazata pe cunoastere:
  • reevaluarea si redefinirea functiilor managementului: functia de previziune devine functia proactiva a managementului; functia de organizare devine functia de restructurare; functia de coordonare se transforma in functia de comunicare intensiva; functia de antrenare se va defini prin functia de reciprocitate (oferire reciproca de sanse si oportunitati intre firma si salariat); functia de control evaluare se va denumi functia de veghe economica; conceptualizarea functiei de cunoastre a firmei ca functie a managementului firmei viitorului;
  • strategii de dezvoltare la nivelul firmei – care sa conduca la idealul fima care invata – si a individului – prin intermediul metodelor si tehnicilor pe care le ofera managementul carierei;
  • strategii de repozitionare in cadrul industriei si reconfiguarare a structurii acesteia prin aliante strategice, joint-venture si oligopoluri cooperante;
  • strategii de restructurare a firmei in sensul reorganizarii acesteia in structuri cat mai flexibile de tip retea, cameleon, si in vederea valorificarii noilor tipuri de derulare concreta a muncii: biroul virtual, munca la domiciliu, telemunca;
  • reconsiderarea sistemelor de management si cresterea importantei acordate managementului prin obiective si managementului prin proiecte care permit cea mai buna valorificare a capitalului de cunoastere a firmei la nivel individual si al echipelor autoconduse.
 • Identificarea unor repere privind bunele practici in directia integrarii impactului societatii bazate pe cunoastere in conturarea strategiei competitive a firmei, prin:
  • analiza topurilor de tipul Fortune 500, 100 de companii pentru care sa lucrezi, 100 companii cu cea mai rapida crestere, top 10 cele mai admirate companii ale lumii, top 100 al companiilor dedicate scopurilor sociale si de mediu si  determinarea caracteristicilor definitorii ale acestora;
  • relevarea mutatiilor produse in privinta strategiei competitive a firmei ca urmare a includerii in teoria si practica managementului a noilor orientari ce au ca reper dimensiunile cheie valoare, respectiv controlul pietei.
 • Masurarea perceptiei managerilor asupra competitivitatii firmei si a factorilor care o determina in economia cunoasterii:
 • realizarea unui chestionar in vederea identificarii factorilor pe care managerii ii considera determinati in asigurarea competitivitatii si a evaluarii masurii in care managerii sunt pregatiti sa integreze in deciziile lor mutatiile produse;
 • construirea indicatorului care calculeaza scorul de competitivitate al firmei in conditiile societatii bazate pe cunoastere;
 • calcularea unor indicatori ce permit asigurarea competitivitatii, precum competitivitatea marginala, valoarea adaugata, valoarea firmei.
 •  
 • Construirea unui model comportamental coerent de management care sa integreze impactul societatii bazate pe cunoastere asupra competitivitatii firmei viitorului
 • identificarea factorilor si variabilelor cu cel mai mare impact asupra competitivitatii firmei si a interdependentelor dintre acestia
 • conturarea modelului comportamental de management pentru firma viitorului, model a carui efectivizare se realizeaza prin intermediul schimbarii managementului si managementului schimbarii si care are drept obiectiv transformarea firmei intr-o organizatie care invata.
 • Diseminarea si valorificarea rezultatelor obtinute in urma cercetarii prin:
 • participarea activa la conferinte si simpozioane stiintifice nationale si internationale in domeniul temei;
 • organizarea de work-shop-uri cu specialisti in domeniu si cu manageri din firme;
 • crearea unei bazei de date si determinarea unor noi cunostinte si corelatii prin tehnici de Data Mining;
 • publicarea unei carti pe tema proiectului in limbile romana si engleza;
 • realizarea si editarea unui dictionar de afaceri englez-roman pentru manageri.

Obiectivele conturate sustin tema propusa si isi releva importanta prin reconsiderarea si redefinirea unor aspecte teoretice – vezi functiile managementului, conceptul de valoare a firmei, si prin pragmatismul solutiilor pe care le propune la nivelul managementului firmei viitorului – vezi strategiile de adaptare, calcularea scorului de competitivitate, masurarea perceptiei managerilor asupra competitivitatii.