Titlul proiectului:

Optimizarea tehnologiilor ICT pentru evaluarea si valorificarea Capitalului Intelectual în centrele de Cercetare & Dezvoltare ale Continental Automotive Systems prin procesare Big Data

Director proiect:

Prof. dr. ing. Claudiu-Vasile KIFOR

Reprezentant din partea partenerului industrial:

Drd. Ing. Sergiu Stefan NICOLAESCU

Finantare:

UEFISCDI

Descriere sumara:

Întreprinderile din industria auto sunt confruntate cu situații noi în urma globalizării și a transformărilor economice, Capitalul Intelectual (CI) devenind element primordial al sustenabilității și profitabilității organizațiilor. Colaborarea dintre mediul de cercetare și cel privat în vederea optimizării tehnologiilor moderne, a devenit un ingredient obligatoriu pentru sporirea competitivității dar și pentru angrenarea mediului academic în ciclul industrial, prin adaptarea soluțiilor teoretice în beneficiul agenților economici. Studiile de specialitate și expertiza membrilor echipei în implementarea și gestionarea de aplicații software în industria auto, precum și în domeniul managementului și al resurselor umane, au scos în evidentă nevoia unui sistem diferit de abordarea clasică, care poate oferi soluții inteligente prin intermediul algoritmilor Big Data (BD); astfel Big Data o sa aibă impact asupra evoluției culturii decizionale la nivelul organizațional.

Abordarea se bazează pe folosirea eficientă a tehnologiilor moderne, existente în cadrul Continental și are drept scop identificarea de noi soluții, utile atât managementului cât și angajaților în domeniul CI, cu scopul oferirii unor sugestii algoritmice automate de acțiuni viitoare privind resursele umane. Proiectul este în conformitate cu scopul Programului PN3, subprogramul 2.1, prin dezvoltarea platformei software de măsurare a CI bazată pe instrumente Big Data și procesare algoritmică, prin cercetarea, inovarea și transferul de cunoaștere la agentul economic.