Activități desfășurate de ULBS in cadrul proiectului
Webinarii

Webinarile comune sunt o metodă inovativă de educație necalificată și informală, cea mai eficientă in planul de activitate E-WORDS.
Cuvintele-cheie (LAGĂRE DE CONCENTRARE, GENOCID, IDENTITATE, RESPONSABILITATE, DREPTURILE OMULUI ȘI DISCRIMINAREA) sunt analizate prin semnificația lor din trecut și de astăzi in Europa, promovand reflecția și dezbaterea asupra diversității culturale europene și a valorilor comune.
Scopul final este de a promova pacea, reconcilierea, respectul.
Studenții celor 4 parteneri universități sunt principalii actori ai Webinarelor, adresandu-se studenților de diferite naționalități, culturi și educație. in timpul seminariilor web, studenții ai universitățile din Cracovia, Maastricht, Sibiu și Siena reflectă și discută despre Cuvintele cheie prin intermediul conferinței web. Scopul final este de a pune bazele ințelegerii reciproce a Cuvintelor cheie și a semnificației lor.


Fiecare universitate parteneră iși va pregăti studenții pentru a discuta una dintre Cuvintele cheie selectate in timpul intalnirii de inceput la Siena:
Cracovia: tabere de genocid și concentrare
Maastricht: identitate
Sibiu: Rezistență
Siena: drepturile omului și discriminarea


Webinarii organizate la ULBS:
27 Martie 2018 cu Universitatea din Siena
Cuvinte cheie webinar: Rezistență Drepturile omului și Discriminarea
19 Martie 2018 cu Universitățile din Cracovia și Maastricht
Cuvinte cheie webinar: Identitate-Genocid și lagăre de concentrare-Rezistență
23 Aprilie 2018 Webinar cu Universitatea di Cracovia
Cuvinte cheie webinar: Lagăre de concentrare,Genocid și Rezistență


Seminarii, Mese rotunde, Dezbateri, Vizite

2 mai - 29 iunie 2018
Titlul eveniment: Comunismul in Memoria Colectivă: Dialog intre generații
Locatie: Cristian, Brasov, Sibiu
Descriere:1) Seminar privind personalitățile ocrotite in perioada comunistă;
(2) Seminar / dezbatere in care doi deținuți politici din regiunea Brașov vor impărtăși audienței experiența lor in inchisorile comuniste;
(3) Masă rotundă / dezbatere despre fiul și fiica a doi deținuți politici, despre viața lor discriminată in regimul totalitar;
(4) Vizita in inchisoarea de la Aiud va incheia evenimentul și va invita la reflecție asupra pericolului reprezentat de intoleranță și ostracism


Proiectii film,teatru, vizite

1 iunie - 30 noiembrie 2018
Titlul eveniment: Vizualizare si vizitare
Locatie: Cristian, Brasov,Sibiu
Descriere: Proiecția filmului Experimentul Pitești, urmată de vizita la inchisoarea de la Pitești și o dezbatere asupra uneia dintre cele mai inumane moduri in care prizonierul politic a fost torturat pentru a renunța la propriile convingeri pentru a urma ideologiile ateiste devenind astfel reeducat . Teatru de performanță. Participanții vor implementa principiile de bază care stau la baza cercetării istorice, a invățării active și experimentale, care leagă subiectul istoric cu istoria locală și contemporană.


Conferinte

12 octombrie 2018
Titlul eveniment: Dezbatere
Locatie: București
Descriere: Analiza instrumentelor educaționale existente și a instrumentelor juridice existente la nivel european și național pentru combaterea rasismului și a discriminării impotriva romilor și a altor grupuri vulnerabile, exemple de bune practici europene. Discutarea instrumentelor educaționale, a instrumentelor sau a politicilor de echitate care ar putea fi dezvoltate la nivel național și instituțional pentru combaterea discriminării și promovarea integrării sociale a romilor și a altor grupuri minoritare in educație

14 -15 Martie 2019
Titlul eveniment: conferinta finala
Locatie: video conferinta Krakow,Sibiu,Siena and Maastricht
Conferința, deschisă părților interesate și publicului larg, va avea loc la Siena și la universitățile partenere prin intermediul unei conferințe video. intalnirea va confirma că toate activitățile au fost efectuate cu succes. Vor fi prezentate durabilitatea și exploatarea viitoare a rezultatelor E-WORDS (cu accent pe Kitul Educațional). Coordonatorul proiectului va fi președinte, iar un vorbitor principal va participa la conferință și va participa la prezentarea evaluării și valorificării proiectului.


Rezultate estimate / prevăzute

E-WORDS Kit Educațional (colectarea celor mai bune practici) va garanta durabilitatea și exploatarea proiectului.E-WORDS va promova dezvoltarea unei identități europene bazată pe recunoașterea rădăcinilor, a diversității și a valorilor comune. Acesta este modul in care putem face tinerii cetățeni europeni să fie pregătiți pentru o democrație participativă.