"Lucian Blaga" University of Sibiu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Română English
Search
Română English
Caută

Reţeaua de Centre de resurse pentru Informare şi Documentare

Reţeaua de Centre de resurse pentru Informare şi Documentare

Echipa CRID Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (crid@ulbsibiu.ro):

 • coordonator – conf. univ. dr. Rodica Ofelia Miclea - prorector Relaţii Internaţionale ULBS – coordonează şi monitorizează centrul din cadrul ULBS, verifică documentele depuse pentru echivalare împreună cu juristul universităţii
 • secretar- lector dr. Dana Preda – director Departamentul de Relaţii Internaţionale – colectează şi difuzează informaţiile referitoare la CRID din universitate prin: acţiuni de promovare activităţii centrului în ULBS şi la universităţile din străinătate
 • responsabil IT – conferenţiar dr. Adi Mitea – pagina web a centrului din ULBS, întreţinere şi actualizare, includerea informaţiilor concludente, realizează legătura cu responsabilii IT de la nivel central
 • profesori evaluatori: conf. dr. Alexandra Mitrea, conf. dr. Cristina Tănăsescu – fac parte din echipa crid din ULBS, evaluează şi verifică în colaborare cu coordonatorul dosarele şi documentele depuse în vederea echivalării, diseminează informaţii.

Centrul CRID din ULBS funcţionează în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi are ca scop primordial facilitarea mobilităţilor studenţilor, intensificarea schimburilor academice prin activităţi de informare corectă şi eficientă privitoare la recunoaşterea studiilor, a diplomelor etc. Difuzează şi promovează toate documentele legate de recunoaştere, regulamentul CNRD, reglementările şi modificările operate.


Alte activităţi desfăşurate de Departamentul de Relaţii Internaţionale:

 • stăm la dispoziţia celor interesaţi cu biblioteca de referinţă a departamentului: broşuri de la universităţi din ţară şi din străinătate, materiale informative privind posibilităţi de studiu (şi posibilităţi de finanţare a studiilor) în străinătate;
 • difuzăm informaţii referitoare la condiţiile de obţinere a burselor în străinătate, oferite de diverse instituţii / organisme naţionale şi internaţionale;
 • rezolvăm formalităţile legate de deplasările în străinătate ale personalului didactic, administrativ cât şi ale studenţilor (inclusiv informaţii legate de obţinerea vizelor);
 • căutăm parteneri pentru diverse programe internaţionale;
 • contribuim la organizarea de seminare, conferinţe etc.;
 • putem contribui la organizarea programului oaspeţilor străini;
 • întocmim corespondenţa oficială legată de stabilirea iniţială de contacte cu universităţi din străinătate;
 • prezentăm, pentru studenţi, programele internaţionale la care participă / are acces universitatea noastră: Socrates, Leonardo, CEEPUS etc.;
 • oferim informaţii despre şi stabilim contacte cu organizaţii ca: Fulbright, DAAD etc.;
 • urmărim buna gestionare a bugetelor alocate pentru proiectele internaţionale la care suntem parteneri;
 • cercetăm oferta educaţională pe Internet.

Informaţii de Contact:

Adresa: Bd. Victoriei, Nr. 10
Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.60.62 Int. 129
Fax: +40-(269) 21.05.02
E-mail: dep.externe@ulbsibiu.ro
Web: www.international.ulbsibiu.ro

Reţele de Centre de resurse pentru informare şi documentare (CRID)

LBUS Contact Info | LBUS Sitemap | Text-Only | Browser Requirements | For suggestions please contact the webmaster

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Text-Only | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul

Copyright © 1998-2024 LBUS Communication and Marketing Department | Disclaimer | Made with Adobe Copyright © 1998-2024 Departamentul de Comunicaţii și Marketing | Termeni de utilizare | Made with Adobe
comparable
butch-rapid