Grants ULBS

Grants ULBS este un serviciu simplu de găzduire a paginilor web pentru granturile și proiectele ULBS. Mai jos puteţi găsi o listă a tuturor conturilor activate. Menţionăm că nu putem face distincţie între conturile inactive şi cele actualizate de către organizatori.

ENSURE

Educating students for developing high quality research skills (ENSURE)

DigiFoF

DigiFoF

BrainIT

Brain Revealed: Innovative Technology in Neurosurgery Study

E-Words

Europeans Win Ostracism: from Remembrance to a Dialogue Society

ECONPRACTIC

[...]

ROSEING

Proiect ROSE pentru reducerea abandonului scolar

WBSAS

Wider Black Sea Area Security - Proiect al Centrului de Studii Globale.

DIIMDISSI

Dezvoltarea și implementarea de instrumente [...]

ROSESUCCEED

Studii universitare pentru o cariera de succes

MIGLIFE

Migrants' life courses: dealing with uncertain, highly [...]

ICARND

Optimizarea tehnologiilor ICT pentru evaluarea si valorificarea [...]

SIDPOP

Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului [...]

DIFICIL

Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza [...]

KNOWinFOOD

Knowledge triangle for food innovation by harnessing the [...]

WSA

World-Systems Analysis of Semiperipheral Literatures [...]

MIGRATION

Understanding and Tackling the Migration Challenge [...]

ANTHOLST

Research on anthocyanin bioactives from food plants [...]

EDUHUB

[...]

STARTUPHUB

[...]

DIGIFACT

[...]

ALEGE

[...]

e-EDUCATIE

Dezvoltare Regională prin Educație Flexibilă și Deschisă [...]

MODELE

Modele metodologice si ideologice europene si [...]

PROMESED

În aria tematică a cercetării socio-economice şi umaniste [...]

PRIMUS

[...]

ELENA

[...]

ILEARNRW

Integrated Intelligent Learning Environment for Reading and Writing

POSDRU-62689

Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea [...]

BILINGUISME

[...]

CRID

Reţeaua de Centre de resurse pentru Informare şi Documentare

FOODSAFETY

[...]

DOCTORATEPOSDRU

[...]

APM

Absolventi si piata muncii

ISBCFV

Determinarea impactului societatii bazate pe cunoastere [...]