EDUCAȚIE PROACTIVĂ PENTRU CREȘTEREA ANGAJABILITĂȚII PRIN CONSOLIDAREA COMPETENȚELOR ȘI PRIN STAGII DE PRACTICĂ

- eConPracTic –
(POCU/90/6.13/6.14/107038)

 

BENEFICIAR: Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
PARTENERI:

  • SC Global Consult Center SRL
  • NTN-SNR Rulmenți SRL
Perioada de implementare: 05.07.2018-04.07.2020
Cod proiect: 107038
Buget eligibil total: 2.192.533,90 lei
Cheltuieli totale nerambursabile: 2.137.863,08 lei
Cheltuieli totale contribuție proprie: 54.670,82 lei
Durata proiectului: 24 luni

Proiectul are în vedere crearea de oportunități de angajare pentru studenții grupului țintă. Prin activitățile desfășurate se urmărește dezvoltarea de parteneriate de practică între ULBS și companii private, crearea unui sistem de informare și colaborare coordonat instituțional între ULBS și mediul de afaceri din regiune prin crearea bazei de date online și dezvoltarea competențelor necesare unui loc de muncă prin consiliere și stagii de practică pentru 260 de studenți ai ULBS.