Programul P1 - Dezvoltarea sistemului national de Cercetare-Dezvoltare
Axa prioritara 2 - Subprogramul 1.2 - Performanta institutionala. Proiecte de dezvoltare institutionala - Proiecte Complexe realizate in consortii CDI, Domeniul Tehnologii noi si emergente - PCCDI 2017


Contractul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446 se deruleaza pe o perioada de 30 luni


In proiect sunt implicati cinci reprezentanti ai mediului universitar - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, Universitatea din Pitesti, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati - a caror experienta acumulata de-a lungul timpului asigura expertiza necesara implementarii proiectului


COORDONATORUL proiectului complex: Univ. "Vasile Alecsandri" din Bacau


Proiect P1 - Universitatea din Pitesti - "Imbunatatirea fluxurilor de productie din industriile de automobile si aerospatiala prin integrarea metodelor si tehnicilor moderne de managementul productiei / Improving production flows in automotive and aerospace industries by integrating modern methods and techniques for production management"

Proiect P2 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi - "Formarea adaptiva a materialelor compozite pentru reperele din industria de automobile / Smart forming of composite materials for automotive body parts"

Proiect P3 - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - "Prelucrarea prin deformare incrementala a pieselor din industria automotive / Smart manufacturing by incremental sheet forming of automotive parts"

Proiect P4 - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - "Conducerea inteligenta a proceselor de fabricatie si de inspectie destinate reperelor utilizate in industria auto si aeronautica / Smart control of manufacturing processes and inspection of the complex parts used in automotive and aerospatial industries"

Proiect P5 - Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - "Eficientizarea proceselor de prelucrare a materialelor avansate utilizate in industriile auto si aerospatiala / Efficient metal removal processes for advanced materials used in automotive and aerospatial industries"