logo POCU

SOLUȚII DIGITALE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII STUDENȚILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PREDARE ON-LINE

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a câștigat un nou proiect de investiții în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. Sumele provenite din acest proiect vor fi destinate creșterii calității învățământului universitar on-line, prin achiziționarea de tablete de uz școlar cu acces la internet pentru 526 de studenți ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și/sau burse sociale ocazionale, precum și prin dotarea cu echipamente și dispozitive necesare activității didactice: laptopuri, camere web conferință, table interactive, astfel încât activitățile didactice on-line să se poată desfășura în cele mai bune condiții.

Proiectul a fost depus în cadrul Axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE din Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 1.101.999,80 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate pentru realizarea investițiilor este de 1.079.959,80 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului. Diferența o constituie contribuția ULBS la cheltuielile eligibile ale proiectului, și anume 22.040 lei (2%).

Proiectul cu titlul „Soluții digitale pentru creșterea participării studenților și îmbunătățirea calității procesului de predare on-line” – cod Smis 149674 este în conformitate cu linia strategică ED1. “Furnizarea de infrastructură TIC în şcoli” din cadrul Strategiei Agenda Digitală pentru România 2014-2020. Proiectul se implementeaza in perioada 29.07.2021 – 28.07.2022 și are în vedere dotarea studenților din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu cu echipamente hardware TIC, respectiv tablete pentru uz școlar cu abonament la internet pentru min. 24 luni și dotarea cu echipamente și dispozitive necesare activității didactice: 24 de laptopuri, 21 de camere web conferință, 21 de table interactive, astfel încât activitățile didactice să se poată desfășura on-line, pentru a preveni riscul de infectare cu SARS-CoV-2.

siglaULBSUniversitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Adresa: B-dul Victoriei, nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.77.79
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
Web: https://www.ulbsibiu.ro

Documente proiect