logo POCU

Reabilitare, consolidare, extindere și dotare a infrastructurii educaționale destinată Facultății de Litere și Arte din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu

În cadrul Programului REGIO 2014-2020 se va derula un nou proiect investițional, destinat creșterii calității învățământului universitar din județul Sibiu. Aproximativ 1000 de studenți și de cadre didactice din cadrul Facultății de Litere și Arte vor beneficia de condiții de studiu noi, îmbunătățite, adaptate standardelor curente din spațiul european. Proiectul Reabilitare, consolidare, extindere și dotare a infrastructurii educaționale destinată Facultății de Litere și Arte din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu vizează lucrările care vor fi efectuate la clădirea de pe str. Banatului, nr. 12. Contractul de finanțare, în valoare totală de peste 18,9 milioane de lei, a fost semnat de către Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiiu, prof. univ. dr. habil. Sorin Radu și de către dr. Simion Crețu, director general ADR Centru, suma alocată ca finanțare nerambursabilă fiind de aproape 4 milioane de euro.

Obiectivul proiectului este de a crește gradul de participare și calitatea procesului de învățământ, precum și de spori angajabilitatea studenților din Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Beneficiarul proiectului  are în vedere investiții în infrastructura educațională și dezvoltarea capacității de învățare-predare, a cercetării științifice, precum și a creației artistice din domeniile Teatru și Artele spectacolului și Filologie. Astfel, se dorește ca studenții și absolvenții acestor domenii să dobândească toate competențele inter- și trans- disciplinare necesare pentru nevoile pieței muncii, în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și artistice. Modernizarea centrului universitar de pe str.  Banatului, din centrul Sibiului, este finanțată prin Prioritatea de investiții 10.1A, Obiectivul strategic 10.3 - pentru creșterea calității în învățământul universitare, aferent Axei Prioritare 10 a Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 18.522.819,42 lei, respectiv 98% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând peste 3,98 milioane de euro. Diferența de 2% o reprezintă contribuția ULBS la cheltuielile eligibile și neeligibile aferente proiectului. Echipa de management a universității sibiene estimează că data finalizării investițiilor va fi la începutul anului universitar 2022, respectiv până în 30 septembrie.

Vorbind despre importanța acestui proiect pentru ULBS, prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul universității, a precizat: „În decurs de doar șase luni am semnat cel de-al doilea proiect pentru Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Proiectul Reabilitare, consolidare, extindere și dotare a infrastructurii educaționale destinată Facultății de Litere și Arte din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu reprezintă o mare provocare pentru universitatea noastră: comunitatea academică și școala de teatru vor beneficia de un spațiu pentru educație care va funcționa la cele mai înalte standarde ale domeniului Teatru și Artele spectacolului. Clădirea pe care dorim să o renovăm și să o dotăm va oferi tinerilor din comunitatea locală și regională șansa derulării unei activități didactice și practice, alături de specialiști importanți ai domeniului teatral, ceea ce reprezintă încă o garanție a calității învățământului artistic sibian. Numai modernizarea și susținerea performanței în educație pot constitui căile prin care putem răspunde provocărilor cu care se confruntă învățământul superior din România. La final, vom avea în centrul Sibiului 27 de spații de învățământ, dotate cu materiale didactice noi, tehnologii moderne, ce beneficiază de suport TIC, echipamente noi și mobilier de specialitate, software didactic, aparatură de specialitate. Doar astfel vom putea construi pentru studenții noștri, pentru colegi și pentru generațiile viitoare o universitate a excelenței, a dezvoltării și ia inovării.”

Prof. univ. dr. habil. Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național Radu Stanca Sibiu și Președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a declarat despre acest proiect că „va completa structurile deja existente în Sibiu. Alături de teatrul, de festivalul sibian, de bursa de spectacole și de platforma de prezentare a doctoratelor excepționale, noul sediu de pe strada Banatului va fi o șansă, dar și o chemare pentru tinerii care vor să îmbrățișeze o carieră artistică, la un nivel de excelență. De asemenea, viitorul nucleu de educație teatrală va reprezenta o provocare în plus pentru toți colegii implicați în învățământul artistic sibian, care vor trebui să îl mobileze cu suflet, curaj și determinare, pentru ca să se confirme toate marile așteptări ce îi privesc. Este un proiect pentru care am luptat și lupt în continuare. Din păcate, la ora actuală, infrastructura artistică este foarte săracă în Sibiu, iar acest proiect trebuie continuat și consolidat înspre zona didactică, de cercetare și de dezvoltare de proiecte.”

Proiectul cu titlul „Reabilitare, consolidare, extindere și dotare a infrastructurii educaționale destinată Facultății de Litere și Arte din cadrul ULBS” va asigura realizarea condițiilor pentru o pregătire profesională de calitate și relevanță pentru nevoile pieței muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice pentru îmbunătățirea ofertei de formare universitară pentru toate cele 5 domenii de Specializare Inteligentă, conform Strategiei CDI 2014-2020. Baza materială a FLA din cadrul ULBS reprezintă o problemă importantă legată de asigurarea finanțării ce poate fi îmbunătățită prin lucrările de reabilitare, consolidare, extindere și dotare a spațiilor existente în Sibiu, pentru a fi aduse la standardele de calitate europene. Momentan, clădirea nu este in exploatare, fiind într-o stare avansata de degradare. Starea generala precară a construcției și a facilităților de care dispune justifică din plin investiții în consolidare, extindere și modernizare a spațiilor de studiu, precum și pentru dotarea acestora cu noi tehnologii.

”Acesta este al doilea proiect contractat pentru mediul universitar, la Sibiu. Universitatea sibiană ”Lucian Blaga”, va derula investiții la Ferma din Rusciori și la acest centru de laboratoare din municipiu. În total, cele două proiecte au o valoare cumulată de peste 37 milioane lei (...). Este foarte importantă această preocupare privind investițiile de dezvoltare a mediului universitar, cu atât mai mult cu cât sunt conexate cu domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional. Acesta este cel mai bun semn că și mediul universitar este interesat de creșterea competitivității regionale, care se bazează pe creșterea calității învățământului la toate nivelurile. Studenții și masteranzii au nevoie de laboratoare moderne și de centre de pregătire cu funcțiuni multiple. Proiectele de dezvoltare a Universităților vor asigura premisele creșterii calității și performantei științifice iar noi sperăm ca, pentru următoarea perioadă de finanțare, 2021-2027, să faciliteze transferul rapid și eficient al cunoștințelor către mediul de afaceri - în cazul acesta fiind vorba de industriile creative și ale spectacolului - dar și o mai eficientă absorbție a absolvenților pe piața specializată a forței de muncă”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

siglaULBS

Facultatea de Litere și Arte
Adresa: B-dul Victoriei, Nr. 5-7, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.55.56
Fax: +40-(269) 21.27.07
E-mail: ion.tomus@ulbsibiu.ro

Documente proiect