Obiectivele Proiectului

Scopul proiectului este de a contribui la o crearea unu program / soft specializat de ultimă generație pentru copii cu dificultăți de citire scriere, încadrați în categoriile de dislexie și/sau disortografie. Asest program reprezintă un pas înainte față de utilizarea actuală a calculatorului așa cum este el privit, în majoritatea cazurilor ca și alternativă la stilou și la hîrtie.

Noul mediul de învățare propus (ILearnRW ) va avea următoarele caracteristici :

 1. 1. Va genera un Model al utilizatorului (User modeling) . Aceasta înseamnă că se va construi un profil pentru fiecare elev ar angrenat în acest proces. Profilul trebuie să includă , printre altele , de tipul de dislexie și erorile pe care utilizatorul / elevul este cel mai probabil că le face. La construcția inițială a profilului va participa profesorul / tutorele ce deține date de la psihopedagog.

 2. 2. Crearea unei strategii personalizate de învățare pentru fiecare elev. (Teaching Strategy). Interacțiunea dintre un sistem de învățare și elev trebuie să se bazeze pe o strategie de predare care sprijină utilizatorul individual în îndeplinirea obiectivelor sale specifice de învățare .

 3. 3. Clasificarea materialelor de învățare . (Classification of learning material). Clasificare conținut presupune existența unei baze de date cu material de învățare specific. Clasificarea trebuie să fie o componentă majoră în orice sistem de management al procesului de învățare. Dacă strategia de învățare poate fi asimilată ca fiind ”profesorul virtual” care știe în fiecare etapă ce trebuie să învețe elevul, atunci evident că acest lucru nu poate fi făcut fără ca profesorul să nu aibă la dispoziție și atent selectat, cel mai adecvat material pentru fiecare etapă a învățării, conform cu capacitățile și evoluția copilului.

 4. 4 . Prezentarea personalizată a conținutului. (Content Presentation). Dacă știm erorile frecvente sau pe cele posibile pe care elevul le poate face, prezentarea textului se va îmbogăți cu repere vizuale prin evidențierea porțiunilor de cuvânt sau de text atât ca mărime cât și ca culoare, segmentare cuvintelor dificile în silabe, posibilitatea de citire automată (Text to Speech) . Soluția aleasă depinde de tipul de dislexie, de profilul elevului și nu în ultimul de indicațiile tutorelui, acolo aceasta unde se impune .

 5. 5. Creșterea gradului de implicare și de motivare a elevului. Aceasta este condiție sine qua non a reușitei programului de învățare asistată. Pentru a atinge acest obiectiv , vom integra activitățile de învățare prin integrarea a două categorii de jocuri : jocuri serioase și mini-jocuri . Jocurile bazate pe scenarii creative, cu teme de interes, iar prin mecanismul de evaluare elevul va fi conectat imadiat la un mecanism de recompense, care va accentua angajamentul copilului .

 6. 6. Evaluarea procesului de învățare . Jocurile sunt interconectate cu un mecanism de evaluare. După logare, acest mecanism culege date și rezultate în timp real, evaluează performanțele și cuantifică evoluția elevului. Dacă se impune, se va updata profilul elevului,.

 7. 7. Crearea unei bancă de resurse de învățare on- line. Se vor crea colecții coerente de date care să susțină strategiile de predare specifice, și care să să fie accesibile pentru elevi și educatori .

 8. 8. Proiectul prevede realizare integral funcțională a două versiuni: una pentru limba engleză și a doua pentru limba greacă.Activități în cadrul Proiectului

Având următoarele obiective rezultate din partajarea obiectivelor generale ale proiectului între echipa de implementarea a proiectului FP7, cu finanțare EU și echipa de implementare a proiectului UEFICDI, cu finanțare românească. Partajarea obiectivelor și a volumului de lucru s-a făcut procentual cu cota de finanțare a celor două părți. 75% EU / 25% UEFISCDI.

Astfel obiectivele echipei de implementare a proiectului UEFISCDI sunt:

 1. a. 0 PM in WP 3 (Requirements Analysis and Specification)
 2. b. 2 PM in WP 4 (Personalization, Interface and Content adaptation)
 3. c. 2 PM in WP 5 (Serious games)
 4. d. 7 PM in WP 6 (System development, Integration and refinement)
Total 11 PM in cele 28 de luni ale proiectului.

Pentru a evita suprapunerea de activități între cele două echipe, s-au împărțit astfel sarcinile între cele două echipe:

FP7 - ULBS:- de dezvoltare (software engineering ) și programare
- elaborare materiale și Delivarable care sunt în sarcina directă a echipei ULBS
- participare / elaborare părți din materialele la care suntem coautori

UEFISCDI – LBUS:    - Testare / verificare a soluțiilor și programelor dezvoltate in FP7
- revizie, corectare, verificare funcționalitate ( revew activities)

Volumul de 25% de activități alocate pentru review și testare este considerat ca firesc în realizare aplicațiilor de acest tip, și a fost acceptat de Universitatea Tehnică din Atena (NTUA), care este coordonatorul tehnic al proiectului FP7.Datele proiectului european FP7

"Integrated Intelligent Learning Environment for Reading and Writing"

Astfel obiectivele echipei de implementare a proiectului UEFISCDI sunt:

Grant agreement no: 318803

Project full title: "Integrated Intelligent Learning Environment for Reading and Writing"

Project acronym: ILearnRW

Category: Information and Communication Technologies

Type: Colaborative Project

Grant agreement no: 318803

DURATA: 36 luni : 01 October 2012 - 01 October 2015.

Partener Român în Contract:    Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (LBUS)

Manager proiect: Profesor Ioan P. Mihu

Valoare proiect ULSB = 178.200 Euro

finanțarea UE = 136.200 Euro

din care 126.000 reprezintă 75% din finanțarea de bază RTD
10.200 reprezintă finanțare 100% a pentru Management

Urmând ca diferența de 42.000 Euro să fie suportată prin cofinanțare de parte Română, prin UEFISCDI.


Din acest proiect FP7, echipa de la ULBS este responsabilă cu următorul volum de muncă

 • a. 3 PM in WP 3 (Requirements Analysis and Specification)
 • b. 9 PM in WP 4 (Personalization, Interface and Content adaptation)
 • c. 6 PM in WP 5 (Serious games)
 • d. 14 PM in WP 6 (System development, Integration and refinement)


Total 33 PM in cele 36 de luni ale proiectului.
În cadrul proiectului ILearnRW, Echipa ULBS a fost mandatată să execute cu prioritate activități de dezvoltare / programare.

Adresă site: http://ilearnrw.eu