Biblia în Biserică, Literă a Istoriei Educației în ULBS

Cod: AG188/SGU/NC/II/11.09.2019

Perioada de implementare a proiectului: 11.09.2019-10.09.2021

Valoarea totală a proiectului: 187.304,04 RON

Contact: nicolae.chifar@ulbsibiu.ro

Despre

Proiectul „Biblia În Biserică, Literă a Istoriei Educației în ULBS” este finanțat prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă – MEN-UMPFE, R.O.S.E- Componenta 2 Intervenții la nivelul universităților din sistemul public de învățământ.

Beneficiar: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Teologie

Obiectivul general al proiectului este: Reducerea abandonului în rândul studenților din anul I și creșterea ratei de retenție în învățământul terțiar cu minim 3 puncte procentuale față de anul universitar 2018-2019, respectiv 2019/2020.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific 1 (OS1): Dezvoltarea abilităților de învățare și a competențelor transversale relevante pentru succes în învățământul terțiar, pentru 100 studenți din anul I licență din Facultatea de Teologie, aflați în situații de risc ridicat de abandon, prin organizarea și derularea de activități de coaching și dezvoltare personală.

Obiectivul specific 2 (OS2): Creșterea gradului de promovabilitate și reducerea abandonului universitar cu 3%, pentru 100 de studenți din anul I licență din Facultatea de Teologie aflați în situații de risc ridicat de abandon, prin activitățile de îndrumare și sprijin, inclusiv programe remediale.

Obiectivul specific 3 (OS3): Creșterea gradului de conștientizare a necesității continuării studiilor, precum și a dificultăților personale în atingerea obiectivelor academice stabilite, pentru 100 studenți din anul I licență din Facultatea de Teologie aflați în situații de risc ridicat de abandon, prin organizarea și derularea de activități de consiliere profesională și orientare în carieră.

Perioada de implementare a proiectului este de 2 ani.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 100 de studenti (50 de studenţi din anul I de studiu, în fiecare din cei 2 ani de implementare)