SIDPOP - Döntéstámogató eszköz a tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok kezelése területén. Esettanulmány: Maros Vízrajzi Medence

Sajtóközlemény

2016. március 30-án, a nagyszebeni "Lucian Blaga" Egyetemen (Akadémiai Konferenciaközpont, Banatului u. 7) lett megtartva a SIDPOP projekt keretén belüli szeminárium – Segédeszköz a tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok menedzsmentjének terén hozott döntések céljából. Esettanulmány: Maros vízgyűjtő medence, a RO04 Program - Veszélyes anyagok mennyiségének csökkenése a 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmus keretén belül támogatott projekt.

Ezen a szemináriumon részt vettek az alábbi, tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok menedzsmentje terén felelős intézmények képviselői és az egyéb érdekelt felek:
Román Vizek Nemzeti Hatósága, Nemzeti Halászati és Akvakulturális Ügynökség, Maros Megyei Vízügyi Ügynökség, Fehér Megyei Vízgazdálkodási Rendszer, Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, Fehér Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, Kolozs Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, Szeben Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, Fehér Megyei Vízügyi Ügynökség, Ecotur Szeben civil szervezet.

A rendezvény első részében a projekt bemutatása mellett bemutatták a szerves szennyező anyagok osztályait és azok környezetre és az emberi egészségre mért hatásait, valamint a POP (tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok) szennyezés által potenciálisan érintett területeket a Maros vízgyűjtő medencében.

A rendezvény második részében a módszertani és funkcionális szempontok lettek bemutatva: bemutatták a projekt keretében létrehozott kutatási infrastruktúrát, a POP szennyezés elemzésénél használt módszereket, szintén bemutatásra és megvitatásra került a Maros vízgyűjtő medencében a POP elosztásával és a koncentrációival kapcsolatos adatbázis struktúrája.

A szeminárium nyílt struktúrájú volt, a résztvevők kifejezték érdeklődését a projekt fejlődése és eredményei iránt, véleményeket és javaslatokat tettek annak érdekében, hogy az adatbázist felhasználó intézmények számára annak barátságos felülete, könnyen kezelhető szerkezete legyen hasznos funkciókkal és információkkal.

A projekt keretén belül jelenleg véglegesítik a laboratóriumi berendezések utolsó beszerzési formaságait, létrehozták az adatbázis elsődleges szerkezetét, elvégeztek az NMBU-n a felkészülési tanfolyamokat és begyűjtöttek az ülepedési vízmintákat és állati szöveteket a Maros vízgyűjtő medencéjének körülbelül 50%-ában.
Következik a beszerzett kutatási infrastruktúra tanfolyamainak elvégzése, Európában elsőként a vízi és üledéki szabványok és protokollok kidolgozása és a mindkét laboratóriumban kapott POP vizsgálati eredmények
adatbázisba való feltöltése.

A projekt célja, melynek összértéke 4,455,637.00 lej, hogy támogassa a döntéshozatali eljárást a vegyi anyagok és a veszélyes hulladékok terén egy döntéstámogató eszköz létrehozása által a tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP) menedzsmentjének terén és a Norvég Élettudományi Egyetemmel és a SC Magnum SRL-vel partnerségben lesz alkalmazva.

A projekttel kapcsolatos további információért akor forduljon Ioana Baboi szóvivőhöz a ioana.baboi@magnumevent.com vagy Angela Bănăduc projektmenedzserhez az angela.banaduc@ulbsibiu.ro címen.

Finanszírozók