Pentru a vă înregistra la Cursul deManager/Auditor în domeniul siguranţei alimentare, va invităm să completați Formularul_de_inregistrare și să îl trimiteți pe adresa de mail foodsafety@ulbsibiu.ro

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă urmatoarele acte:

Copie Certificat de naştere (dacă este cazul)

1ex

Copie B.I/C.I.

2 ex

Copie dupa cartea muncă/contract de munca (din care să rezulte că îşi desfăşoara activitatea în sectorul alimentar)

2 ex

Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte activitatea desfăşurată în sectorul alimentar şi funcţia ocupată

2 ex

Copie adeverinţă/diplomă de licenţă

1 ex

Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

1 ex

Contract de formare profesională – se completeaza la începerea cursului

2 ex

 

Versiune pentru tipar