In cadrul proiectului se oferă un curs de Manager/ Auditor în domeniul siguranţei alimentare.

Cursul este gratuit pentru persoanele din regiunea Centru (Sibiu, Braşov, Mureş, Alba, Harghita, Covasna).

Cursul urmăreşte creşterea calităţii resurselor umane, prin dezvoltarea de competenţe privind managementul siguranţei/ calităţii alimentului.

Obiective:

 • dezvoltarea de abilităţi şi competenţe personale, prin cunoaşterea conceptelor de calitate şi siguranţa alimentului;
 • cunoaşterea şi înţelegerea cerinţelor din seria de standarde ISO 9001/ 22000/HACCP/19011;
 • cunoaşterea elementelor relevante din strategia UE în domeniul calităţii şi siguranţei alimentelor;   
 • formarea de manageri/auditori în domeniul siguranţei alimentare;
 • dobândirea cunoştinţelor necesare proiectării, implementării şi certificării unui Sistem de Management al Siguranţei Produselor Alimentare.

Grup-ţintă: 

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare, responsabili cu siguranţa/calitatea alimentelor,  şefi compartimente, directori, auditori interni, coordonatori procese în domeniul alimentar, consultanţi şi personal cu activităţi în domeniu.

Modulele de curs sunt: 

 • Bazele nutriţionale ale alimentaţiei şi siguranţei alimentului
 • Strategii şi politici de resurse umane
 • Calitatea microbiologică a alimentelor
 • Contaminanţi fizico-chimici ai alimentelor
 • Sisteme şi tehnici de ţinere sub control a proceselor şi produselor în industria alimentară
 • Igiena în industria alimentară
 • Proiectarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii şi Siguranţei Alimentului
 • Auditarea Sistemului de Management al Calităţii şi Siguranţei Alimentului

Versiune pentru tipar

 

 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu, poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.